Levosimendan er et mye brukt legemiddel hos pasienter med hjertesvikt, og markedsføres under navnet Simdax i Norge. Det hevdes at legemiddelet øker sammentrekningskraften i muskelcellene i hjertet ved å øke følsomheten for kalsium, men få tidligere studier har undersøkt dette i en populasjon med hjertesvikt. Nylig undersøkte derfor forskere ved NTNU i Trondheim hvordan legemiddelet virker både i levende rottehjerter med hjertesvikt og i hjertemuskelceller som er tatt ut av rottekroppen.

Forskerne opererte noen rotter slik at de fikk hjerteinfarkt, mens andre rotter fikk en placebo-operasjon som ikke gav hjerteinfarkt. Rottene som hadde gjennomgått et infarkt ble i etterkant diagnostisert med hjertesvikt etter en rekke kriterier. Deretter ble rottene fordelt tilfeldig i to grupper, der den ene gruppa fikk levosimendan og den andre fikk juksemedisin uten virkestoffer. Resultatene viste at rottene som hadde hjertesvikt og mottok legemiddelet fikk redusert blodtrykk og økt kraft i sammentrekningen av hjertet.

Rottehjertene ble så operert ut av rottekroppen. Her ble hjertemuskelcellene stimulert med kalsium i tillegg til enten levosimendan eller juksemedisinen. I dette eksperimentet økte levosimendan følsomheten for kalsium hos rottene som hadde hjertesvikt, og forskerne konkluderte med at den økte sammentrekningskraften til musehjertene skyldes at levosimendan øker følsomheten for kalsium.

Les også:  – Levosimendan øker hjertets kontraksjonskraft på en ugunstig måte

Leave a reply