Over halvparten av alle nordmenn er overvektige, og nærmere én av fire har en BMI som tilsvarer fedme. Mange av disse oppfyller ikke kriteriene for å få en slankeoperasjon, og mange mislykkes med å legge om til en livsstil som reduserer vekta med sunt kosthold og fysisk aktivitet. Flere legemidler er godkjent for å behandle overvekt og fedme, og enkelte kosttilskudd markedsføres også med en slankende effekt. Forskere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark har nå skrevet en oversiktsartikkel over både positive og eventuelt negative effekter av legemidler og kosttilskudd som er godkjent solgt som slankemidler i minst to av de nordiske landene.

Legemidler

Personer med en BMI høyere enn 30, eller høyere enn 27/28 dersom de også har en annen fedmerelatert risikofaktor, kan få foreskrevet legemidler spesielt beregnet for vektnedgang. Flere tidligere godkjente legemidler er fjernet fra markedet på grunn av bivirkninger, mens to nye slankemedikamenter ble godkjent i 2015.

Orlistat markedsføres som Xenical og hindrer at opptil 30 % av fettet man spiser blir tatt opp i tarmen. Legemiddelet har vært på markedet siden 1998, og kan foreskives sammen med en fettredusert diett. En gjennomgang av studier som varte lenger enn ett år viser at man kan forvente en vektnegang på 2,9 kg sammenlignet med placebo. Legemiddelet kan også gi en ekstraeffekt for personer som går ned i vekt på andre måter, og bremse vektoppgang igjen i inntil fire år etter at man har gått ned i vekt. Andre studier har også vist at Xenical kan gi bedre blodsukkerkontroll hos personer med diabetes, virke forebyggende mot diabetes, og redusere magefettLDL-kolesterolhøyt blodtrykk og generell betennelse i kroppen. Xenical har en del vanlige bivirkninger som oljete, fettrik avføring, luft i magen og plutselig trang til å måtte gå på do, men disse forsvinner i stor grad når man samtidig reduserer fettinntaket. Legemiddelet påvirker også opptaket av en rekke medisiner og fettløselige vitaminer, og kan forårsake skader på nyrene og i sjeldne tilfeller leveren.

Saxenda er merkevarenavnet på et slankemiddel som inneholder liraglutid, og som ble godkjent i Norge i 2015. Legemiddelet stimulerer reseptoren til GLP-1, et hormon som blant annet gir metthetsfølelse og skilles ut når det kommer mat ned i tynntarmen. En stor studie viste at daglige doser med liraglutin i den mengden som finnes i Saxenda bidro til å senke vekta med gjennomsnittlig 8 kg på ett år, noe som var dobbelt så mye som orlistat og fire ganger mer enn placebo. Vektnedgangen i liraglutid-gruppa var også størst på lengre sikt, og én av fire deltakere hadde gått ned mer enn 10 % i vekt i løpet av to år. Samtidig var forekomsten av prediabetes og metabolsk syndrom, blodtrykk og fettstoffer i blodet redusert sammenlignet med placebo. Kvalme, oppkast, forstoppelse og mild diaré er blant bivirkningene av legemiddelet, men disse er i stor grad forbigående. Det er også rapportert en lett forhøyet risiko for betennelse i bukspyttkjertelen, pankreatitt.

Naltrekson og bupropion er virkestoffene i Mysimba, som også ble godkjent i Norge i 2015. Naltrekson blokkerer reseptorene for opioider, mens bupropion hindrer opptaket av dopamin og noradrenalin i sentralnervesystemet. Hver for seg benyttes virkestoffene i henholdsvis medikamenter mot alkoholavhengighet og antidepressiva, men i kombinasjon kan de i mindre doser føre til vektreduksjon gjennom redusert apetitt og muligens økt forbrenning. Forskerne rapporterer forventet vektnedgang ved bruk av legemiddelet til mellom 3 og 5 kg. Mysimba kan potensielt gi bivirkninger i form av hjerte- og karrelaterte komplikasjoner og epilepsianfall, men ble likevel godkjent ettersom bivirkningene kan håndteres ved å avslutte bruken. De klinisk relevante bivirkningene av dette kombinasjonslegemiddelet er dermed først og fremst kvalme.

SGLT2-hemmere er en ny type legemidler for diabetes som også gir en liten vektnedgang. I Norden finnes SGLT2-hemmerne dapagliflozin (Forxiga), canagliflozin (Invocana) og empagliflozin (Jardiance) på markedet. Legemidlene øker utskillelsen av glukose i urinen gjennom å hemme effekten av proteinet SGLT2, som står for reabsorpsjon av glukose fra nyrene. Effekten er både lavere vekt og blodsukker for overvektige med type 2-diabetes, og en varig vektnedgang på 2–4 kg er dokumentert i studier. Legemidlene kan senke blodtrykket noe, og en stor studie viste dessuten redusert risiko for tidlig død, også av hjerte- og karrelaterte årsaker. Disse medikamentene tolereres stort sett godt, men kan til en viss grad øke risikoen for urinveisinfeksjoner.

Forskerne konkluderer med at det finnes god dokumentasjon på at legemidler for vektnedgang kan gi en ekstra vektreduksjon og i all hovedsak er trygge å bruke. Det mangler imidlertid studier som undersøker om det kan være noen ekstra effekt av å bruke flere av de tilgjengelige legemidlene i kombinasjon med hverandre.

Godkjente kosttilskudd og andre slankemidler

Kostfiberet glukomannan sveller i magen og øker metthetsfølelsen ved å forsinke tømmingen av magesekken, og EU har tillatt at kosttilskudd med glukomannan kan markedsføres med en slankende effekt. I Norge finnes glukomannan blant annet i slankekosttilskuddene NediVekt, RasVitalGlucoMax og Coffe & KonjacEU anbefaler et inntak på minst 3 gram daglig fordelt på tre doser rett før måltid, men forskerne mener det er tvilsomt at tilskuddene som finnes på det nordiske markedet har høyt nok innhold av glukomannan til å tilfredsstille disse kravene. De kunne heller ikke finne noen studier på effekten av glukomannan med lengre varighet enn tre måneder, og de nyeste oppsummeringsstudiene har dessuten ikke vist at glukomannan gir økt vektnedgang for overvektige som samtidig går på diett.

Litramin er et fiberekstrakt laget av tørre blader fra fikenkaktus og godkjent til medisinsk bruk. Litramin kan binde seg til fett i øvre deler av tynntarmen og tas ikke opp i kroppen, og fører dermed til mer fettrik avføring. I to kontrollerte studier med en varighet kortere enn seks måneder har Litramin i tablettform ført til 2–3 kg ekstra vektnedgang sammenlignet med placebo. To tabletter tas sammen med måltid tre ganger hver dag, og det er ikke rapportert om vesentlige bivirkninger.

XLS Medical Carb Blocker er ekstrakt fra hvite bønner, som inneholder stoffer som hemmer enzymet alfa-amylase og kan øke metthetsfølelsen, redusere blodsukkersvingninger etter et måltid og hemme opptaket av karbohydrater i tarmen. En tre måneder lang studie indikerte at ekstraktet kan gi gjennomsnittlig 2 kg ekstra vektnedgang hos overvektige som også går på en mild diett, og vekta var fortsatt redusert i en oppfølgingsstudie seks måneder senere. Effekten kan være størst for de som har et kosthold rikt på karbohydrater.

Forskerne oppsummerer med at studiene som finnes for disse slankemidlene generelt sett er små og kortvarige, noe som gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner om effekten. Man vet også lite om potensielle bivirkninger.

Leave a reply