I dag disputerer Aliona Nacu for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Nacu og kollegene ved Bergen Stroke Research Group har gjennomført den største studien som ser på effekten av kontrastforsterket sonotrombolyse ved iskemisk hjerneslag.

Ingen ekstraeffekt

NOR-SASS-studien i Bergen kunne ikke påvise noen tilleggseffekt av ultralydkontrast for pasienter som fikk blodproppoppløsende trombolyse innen fire og en halv time etter de første symptomene på hjerneslag. Mindre studier har tidligere tydet på at ultralyd  gjennom tinningbeinet forsterker effekten av trombolyse, og at slik sonotrombolyse kan forsterkes ytterligere ved hjelp av ultralydkontrast i form av gassfylte mikrobobler som injiseres i blodet. NOR-SASS er imidlertidig den første studien som også inkluderer pasienter hvor de blokkerte blodårene er for små til at blokkeringen oppdages ved CT-angiografi.

Opprinnelig skulle 276 pasienter inkluderes i studien, men analysene som ble publisert i Stroke tidligere i år omfatter bare 183 pasienter som hadde blitt tilfeldig fordelt til vanlig trombolytisk behandling eller kontrastforsterket sonotrombolyse. Studien ble stoppet tidligere enn planlagt fordi finansieringen opphørte. Effekten av behandlingen ble blant annet vurdert ut fra andelen som fikk hjerneblødning eller døde i den akutte fasen av slaget, og ut fra pasientenes nevrologiske funksjon 24 timer etter behandlingen. Ingen av endepunktene var signifikant forskjellig mellom de to gruppene. Behandlingen viste seg derimot å være helt trygg, og forskerne har nå begynt å inkludere pasienter igjen for å se om en faktisk forskjell mellom gruppene er skjult av at studien opprinnelig ble mindre enn planlagt.

LES OGSÅ: Hjertebloggen har tidligere omtalt to andre studier hvor Aliona Nacu er førsteforfatter

Type hjerneslag varierer med alderen

Tidlig forverring har alvorlige konsekvenser ved hjerneslag

Leave a reply