Les omtale av alle nye studier fra Senter for klinisk hjerteforskning her


Senter for klinisk hjerteforkning baserer seg på den store strømmen av pasienter ved Oslo universitetssykehus, og har som kontinuerlig mål å øke forståelsen av sykdomsmekanismer og årsaksfaktorer til hjerte- og karsykdom, samt mekanismene som forklarer effekten av intervensjonene som benyttes i studiene deres . Senteret utgjør også én av de 13 forskningsgruppene innen Center for Heart Failure Research.

Dette er blant forskningsprosjektene som ledes av Senter for klinisk hjerteforskning:

Exercise training in patients with coronary artery disease and diabetes (EXCADI):
Undersøker effekten av ett år med fysisk aktivitet hos pasienter med både diabetes og koronarsykdom.
Doktorgradsprosjekt, Rune Byrkjeland.

Saxagliptin in atherosclerosis; effects beyond glucometabolic Control (SAXATH):
Undersøker om om det blodsukkerregulerende legemiddelet gliptin også motvirker åreforkalkning hos pasienter med både diabetes og koronarsykdom.
Doktorgradsprosjekt, Ida Unhammer Njerve

Genetic regulation of atherothrombotic risk markers in patients with coronary artery disease:
Ser på forskjeller i genetisk regulering av markører for åreforkalkning i grupper av hjertepasienter med ulik risiko
Forskerprosjekt, Trine Baur Opstad

RaTe control in Atrial Fibrillation (RATAF):
Undersøker hvilken medisinsk behandling som gir best reduksjon i såkalt «ventrikulær rate» og bedre livskvalitet for pasienter med atrieflimmer
Doktorgradsprosjekt, Sara Reinvik Ulimoen

Atrial fibrillation – long term risk predictors and importance for morbidity and mortality:
Studerer hvilke faktorer hos friske som kan forutsi hvem som har høyest risiko for atrieflimmer
Doktorgradsprosjekt (fullført), Irene Grundvold

Inflammatory biomarkers in patients with ST-elevation myocardial infarction. Atherosclerotic mechanisms and implication for clinical outcome
Ser på betennelsesmarkøren interleukin-6 for blant annen hjerteinfarktstørrelse og kliniske hendelser hos pasienter med STEMI-hjerteinfarkt
Doktorgradsprosjekt, Vibeke Ritschel

Markers of Coronary Artery Disease During Exercise Testing (CADENCE)
Studierer om markører for celledød og strekk i hjertet kan forbedre verdien av EKG som metode under arbeidsbelastning
Doktorgradsprosjekt, Hilde Ulsaker.

Gene expression in coronary thrombus
Undersøker innholdet fra blodpropper som er fjernet fra pasienter som har blitt behandlet for akutt hjerteinfarkt
Doktorgradsprosjekt (fullført), Ragnhild Helseth

OMega-3 fatty acids in Elderly patients with Myocardial Infarction (OMEMI)
Undersøker effekten av omega-3-tilskudd for eldre som nylig ble rammet av et hjerteinfarkt
Doktorgradsprosjekt, Kristian Laake og Peder Myhre

Haemostatic factors in AMI, with special reference to left ventricular thrombus
Ser på stamcellebehandlings betydning for blodpropptendens
Postdoktorprosjekt, Svein Solheim

Leave a reply