I dag disputerer lege og stipendiat Klaus Murbræch for sin doktorgrad om hjerteskader blant pasienter som har overlevd lymfe- eller eggstokk-kreft. Cellegiftbehandling var ikke forbundet med svekket hjertefunksjon blant langtidsoverlevere etter eggstokk-kreft, selv ikke blant kvinnene som hadde fått høyest doser. Blant lymfompasientene fant derimot Murbræch og kollegene økt risiko for svekkelser i både funksjonen til venstre og høyre hjertekammer. I tillegg hadde så mange som én av fem skader på hjerteklaffene.

Hjertesvikt og klaffefeil etter lymfekreft

I doktorgraden har Murbræch undersøkt hjertefunksjonen til 274 voksne nordmenn som overlevde lymfekreft mellom 1987 og 2008. Resultatene har han sammenlignet med hjertene til deltakere fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, etter en metode der en tidligere kreftpasient og en frisk person ble matchet enkeltvis for å sikre at egenskapene (alder, kjønn, blodtrykk og BMI) i de to gruppene var så like som mulig.

Artikkelen som omhandler venstre hjertekammer viser svekkelser i pumpefunksjonen til nesten én av seks kreftoverlevere, noe som var sju ganger mer enn i kontrollgruppa. Én av ti hadde så svekket hjerte at de fikk påvist hjertesvikt. Høye cellegift- og stråledoser var uavhengige risikofaktorer for svekket pumpefunksjon. Studien som så på funksjonen til høyre ventrikkel viste at alle de ulike hjerteultralydmålene for pumpefunksjonen var svekket i kreftgruppa sammenlignet med kontrollgruppa. Svekkelsene var størst hos pasientene som hadde fått høye doser strålebehandling. Markant nedsatt pumpefunksjon var likevel langt mindre vanlig enn på venstre side.

Den siste artikkelen i doktorgraden ble publisert i det kjente hjertetidsskriftet JACC: Cardiovascular Imaging. Studien viser at 22 % av lymfompasientene hadde feil på en eller flere av hjerteklaffene. Økt risiko for klaffefeil etter strålebehandling er dokumentert tidligere, men studien til Murbræch viser også tredoblet risiko etter behandling med cellegift sammenlignet med hos personer som ikke har hatt kreft.

Hjertebloggen har tidligere omtalt alle de fire artiklene hver for seg, og i videointervjuet over oppsummerer vi resultatene som gjelder lymfompasienter. Opptaket ble gjennomført da Murbræch presenterte resultater fra forskningen sin under ESC-kongressen i London høsten 2015.

Hjertesvikt ikke uvanlig blant de som overlever lymfekreft

Høyre hjertekammer er svekket etter lymfekreft

Cellegift ved lymfekreft kan skade hjerteklaffene

Svakt redusert hjertefunksjon etter cellegift mot kreft i eggstokkene

Leave a reply