Arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC) er en arvelig hjertemuskelsykdom som er blant de vanligste årsakene til plutselig død blant idrettsutøvere. Sykdommen medfører at muskelceller i hjertet gradvis blir erstattet av fett og bindevev, spesielt i høyre hjertekammer, noe som både svekker pumpeevnen og bidrar til ledningsforstyrrelser i hjertet. Disse forstyrrelsene i det elektriske systemet gjør pasientene utsatt for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og død.

Les også: Hardtrening svekker hjertefunksjonen ved ARVC

Det er viktig å avdekke ARVC før sykdommen gir symptomer, ettersom farlige rytmeforstyrrelser og plutselig død også forekommer hos asymptomatiske personer. En ny datasimuleringsstudie fra Simula Research Laboratory og Center for Cardiological Innovation i Oslo viser nå at lokaliseringen av det fibrøse fettvevet i hjertet er det som er mest avgjørende for ledningsforstyrrelser i hjertet.

Ved hjelp av avanserte datasimuleringsmodeller som tok utgangspunkt i hjertene til tre pasienter med ARVC, undersøkte forskerne hvordan ledningsegenskapene i hjertet var påvirket av hjertets størrelse, i tillegg til plasseringen, omfanget og tettheten av fibrøst fettvev. De fokuserte på hvordan modellene responderte på økt hjertefrekvens, og viste at høyere tetthet av fibrøst fettvev i hjertet gav et kortere aksjonspotensial og forstyrret ledningshastigheten. Fett- og bindevev lokalisert i nærheten av stimuliets opprinnelse bidro til å gjøre hjertet mer utsatt for ledningsforstyrrelser som gav hjerterytmeforstyrrelser.

Leave a reply