Sevofluran gav ikke mindre ødem enn isofluran under hjertekirurgi

Under åpen hjertekirurgi hoper det seg opp væske som potensielt kan skade organene i kroppen etter operasjonen. Forskere ved Haukeland universitetssjukehus har nå undersøkt om denne væskeansamlingen er forskjellig ut fra om man gir anestesi med sevofluran eller isofluran.