Kardiopulmonal bypass innebærer at pasienten er koblet til en hjerte-lungemaskin, som overtar pumpearbeidet til hjertet og gassutvekslingen til lungene mens operasjonen pågår. I forbindelse med narkose ved kardiopulmonal bypass kan væske lekke ut gjennom blodåreveggene og føre til ødem, væskeansamling som kan svekke organene. Sevofluran og isofluran er to vanlige inhalasjonsgasser som brukes under hjertekirurgi, men det har vært uklart om ett av de bedøvende legemidlene er å foretrekke med tanke på å redusere overflødig væskeansamling. Forskere ved Haukeland har sett nærmere på det i en ny studie som nå er publisert i Acta Anaesthesiologica Scandinavica.

16 griser ble operert og undersøkt i eksperimentet. Halvparten fikk anestesi med sevofluran, mens resten fikk isofluran. Det viste seg at det ikke var noen forskjell i væskelekkasjen eller ødemdannelsen i de to gruppene på noe tidspunkt av operasjonen. Grisene som fikk sevofluran trengte mer tilførsel av væske underveis, men det kunne forklares av at plasmavolumet ble bedre bevart enn i isoflurangruppa, hvor det sank markant. Forskerne kunne dermed ikke bekrefte sin hypotese om at inhalasjonsgassen sevofluran kan beskytte mot ødem ved hjertekirurgi i større grad enn isofluran.

Leave a reply