Høyre hjertekammer er ansvarlig for å pumpe blod ut i lungekretsløpet. I etterkant av åpen hjertekirurgi er flere ultralydmål på funksjonen til denne høyre ventrikkelen redusert. Blant disse er TAPSE og målinger av bevegelser i skilleveggen mellom de to hjertekamrene, som begge er enkle mål på den systoliske funksjonen (pumpefunksjonen) til høyre hjertekammer. Disse reduksjonene er imidlertid ikke forbundet med redusert treningskapasitet eller redusert funksjon av venstre hjertekammer i denne pasientgruppa, og nå har forskere i Tromsø vist at endringene trolig ikke innebærer at den systoliske funksjonen til høyre ventrikkel er svekket i etterkant av en operasjon.

Forskerne inkluderte 57 pasienter med koronarsykdom og planlagt bypass-kirurgi av koronarårene. Pasientene ble undersøkt med hjerteultralyd og MRI før operasjonen og gjennomsnittlig ni måneder etterpå. En rekke målinger viste at den systoliske hjertefunksjonen ikke var endret hos pasientene, selv om forskerne så en reduksjon i både TAPSE og skillevegg-bevegelsene. De forklarer denne reduksjonen med at geometrien til høyre ventrikkel fortsatt var forandret ni måneder etter koronar bypass, trolig som et resultat av at perikard (hjerteposen) åpnes under operasjonen.

Studien viser at målinger av TAPSE og bevegelser i skilleveggen mellom de to hjertekamrene kan føre til en underestimering av den systoliske hjertefunksjonen blant pasienter som nylig har vært gjennom koronar bypass. Forskerne mener derfor det må tas høyde for endringer i geometri og form av høyre ventrikkel når man tolker resultatene fra slike målinger i denne gruppa pasienter.

Leave a reply