Blodprøve kan fange opp risikopasienter ved hjertesvikt

Det finnes i dag ingen god metode for tidlig identifisering av hjertesviktpasienter med høy risiko for hjertestans og død. Nå har forskere ved Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus oppdaget en lovende ny biomarkør ved hjertesykdom.