Les omtale av publiserte resultater fra SCHEDULE her


115 pasienter som gjennomgikk en hjertetransplantasjon deltar i SCHEDULE-studien, som er et samarbeid mellom forskere ved sykehus i Norge (Rikshospitalet i Oslo), Danmark (Århus og København) og Sverige (Göteborg, Linköping og Lund). 59 av dem ble tilfeldig trukket ut til å få standard behandling med kalsineurinhemmeren ciklosporin etter transplantasjonen, mens de siste 56 fikk en eksperimentell behandlingsmetode med everolimus og en langt lavere dose ciklosporin, hvor sistnevnte medisin ble fjernet helt etter sju uker. Målet er å se om den eksperimentelle metoden kan bedre nyrefunksjonen og bremse åreforkalkning i blodårene til det nye hjertet.

Pasientene ble inkludert til studien fra 2009 til 2011, og fulgt opp på ni tidspunkter fram til ett år etter transplantasjonen. I oppfølgingsstudier samles data inn på nytt etter henholdsvis tre og seks år, og studien er også bakgrunn for en rekke substudier. I tillegg til nyrefunksjon (både målt direkte og beregnet) og intravaskulær ultralyd av hjertets blodårer, så forskerne på avstøtningsreaksjoner på det nye hjertet, protein i urinen, fettstoffprofilen i blodet og livskvaliteten til pasientene målt via et spørreskjema.

Leave a reply