Samer har oftere symptomer på hjertekrampe

Flere samer enn ikke-samer i distriktene i Nord-Norge oppgir symptomer på angina. Forskerne sliter med å forklare hvorfor.