Røykere har dårligere kolesterolprofil, mer magefedme og høyere hvilepuls enn ikke-røykere. Samtidig har de lavere BMI og blodtrykk enn personer som ikke røyker. Om disse forskjellene skyldes røykinga i seg selv er imidlertid uklart, for de observasjonsstudiene som har funnet disse forskjellene kan ha feilkilder som gjør at man ikke kan trekke sikre konklusjoner om årsakssammenhenger.

Ved hjelp av genforskning kan man likevel løse dette problemet. Såkalt mendelsk randomisering tar utgangspunkt i at det er tilfeldig om vi arver mor eller fars genvarianter (SNP-er) av et bestemt gen. Disse genvariantene vil være upåvirket av livsstils- og miljøfaktorer det er vanskelig å kontrollere for i vanlige observasjonsstudier, og dermed kan forskerne bruke SNP-er de vet koder for bestemte egenskaper til å si noe om årsakssammenhengen mellom to egenskaper.

Hos røykere er det funnet en genvariant som henger sammen med hvor mye de røyker: jo flere T-alleler av SNP-en rs1051730 på CHRNA3-genet, jo flere sigaretter. Dersom røyking påvirker risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, burde det derfor være en sammenheng mellom risikofaktorene og rs1051730(T) blant røykere, men ikke blant ikke-røykere. Det er dette forskere ved NTNU i Trondheim nå har undersøkt ved hjelp av DNA fra mer enn 56.000 nordtrøndere som deltok i HUNT2 mellom 1995 og 1997. 31 % av deltakerne oppgav at de røykte, mens 25,3 % hadde røykt tidligere i livet. Som forventet viste det seg å være en klar sammenheng mellom antall røykte sigaretter hver dag og antallet rs1051730(T).

Videre viste det seg at flere T-alleler var forbundet med lavere BMI, lavere midjemål og lavere hofteomkrets blant røykere, mens denne sammenhengen var motsatt hos personer som aldri hadde røykt. Samtidig var rs1051730(T) assosiert med høyere hvilepuls, og denne sammenhengen var sterkest blant røykere. Dette indikerer tydelig at røyking i seg selv kan redusere vekta, men også øke hvilepulsen.

Økt antall T-alleler var også assosiert med lavere systolisk blodtrykk og høyere HDL-kolesterol, men ettersom dette ikke var forskjellig mellom røykere og ikke-røykere kan man ikke like tydelig konkludere med at røyking reduserer blodtrykket og øker nivåene av det såkalt gode kolesterolet.

Selv om det kan virke som om røyking reduserer BMI, understreker forskerne at studien ikke bør være en oppfordring til å slanke seg ved hjelp av å røyke. Røyking øker risikoen for hjerte- og karsykdom, og koronarpasienter som stumper røyken lever lenger enn pasienter som fortsetter å røyke. Dessuten var det i denne studien ingen årsakssammenheng mellom røyking og forholdet mellom midje- og hoftemål, som trolig er et bedre risikomål for hjerte- og karsykdom enn BMI.

Leave a reply