Forsker Dagfinn Aune har spesialisert seg på meta-analyser som undersøker sammenhengen mellom livsstilsvariabler og risiko for ulike sykdommer. Tidligere i år publiserte han en som viser at røykere har kraftig økt risiko for å dø plutselig av hjertestans. Nå følger han opp med en analyse som kobler røyking til atrieflimmer, som er vår vanligste hjerterytmeforstyrrelse. Artikkelen ble nylig publisert i European Journal of Preventive Cardiology.

Flimmer

Det er beregnet at 33 millioner mennesker i verden har atrieflimmer. Om 50 år forventer man at det vil være godt over dobbelt så mange. Atrieflimmer er ikke nødvendigvis farlig i seg selv, men de som har tilstanden har økt risiko for hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag, plustelig hjertedød, røykebein og nyresvikt. I tillegg dør personer med atrieflimmer i gjennomsnitt i yngre alder enn andre, livskvaliteten påvirkes negativt, og de har høyere helsekostnader.

Blant risikofaktorene for hjerteflimmer finner vi høy alder, andre typer hjerte- og karsykdom, høyt blodtrykk, diabetes, fedme og høy hvilepuls. En tidligere meta-analyse konkluderte også med at røyking er koblet til økt risiko, men resultatene spriker en del fra studie til studie. Derfor ønsket Aune og kollegene å gjennomføre en oppdatert analyse som også undersøker om det kan være slik at risikoen øker mer jo mer man røyker.

Resultatene

Forskerne fant totalt 29 studier som har undersøkt risikoen for atrieflimmer hos røykere eller tidligere røykere og sammenlignet med ikke-røykere. Befolkningene som ble undersøkt var hovedsakelig fra Europa og Nord-Amerika.

Høyest risiko for nåværende røykere

Da forskerne undersøkte nåværende og tidligere røykere samlet sett fant de ut at denne gruppa hadde 21 % høyere risiko for å få atrieflimmer i oppfølgingsperioden enn deltakere som aldri hadde røykt. Totalt inkluderte studiene mer enn 550 000 deltakere, hvorav over 30 000 fikk hjerteflimmer i løpet av årene forskerne fulgte dem.

Videre viste det seg at det først og fremst var nåværende røykere som hadde økt risiko for å få atrieflimmer. Blant disse var faren 32 % økt sammenlignet med hos ikke-røykere. Denne økte risikoen ble bekreftet i analyser som sammenlignet risikoen blant nåværende og tidligere røykere. Imidlertid hadde også tidligere røykere en viss økt risiko sammenlignet med personer som aldri hadde røykt, men risikoforskjellen var ikke større enn 9 %.

Høyere risiko jo mer man røyker

Dose-respons-analysene viste at risikoen for hjerteflimmer hang tett sammen med hvor mange sigaretter man røykte hver dag. For hver tiende sigarett økte risikoen med 14 %, og de som røykte rundt 30 sigaretter om dagen hadde for eksempel 45 % høyere fare for atrieflimmer enn de som røykte null.

Den totale mengden røyk gjennom livet ser også ut til å spille en rolle. For hvert år man hadde røykt ti sigaretter om dagen økte risikoen med 16 %.

Hvorfor øker røyking flimmerrisikoen?

Å røyke øker risikoen for diabetes, kols og hjerte- og karsykdom, og alle disse sykdommene er risikofaktorer for atrieflimmer. Nikotin øker hvilepulsen og blodtrykket, noe som igjen er koblet til økt risiko for flimmer. I tillegg har nikotin egenskaper som i seg selv kan påvirke signaloverføringen i hjertets forkamre direkte, og på den måten øke flimmerrisikoen.

Men røykere lever jo mer usunt ellers også?

Det er andre ting enn kun røyking som skiller røykere fra ikke-røykere, så hvordan kan Aune og kollegene konkludere med at røyken har skylda? Røykere har for eksempel gjerne mer magefedme, spiser mer usunt, drikker mer alkohol og er mindre fysisk aktive enn de som aldri har røyket. Men en god del av studiene som er inkludert i denne analysen har justert resultatene sin for mange av faktorene som kunne ha påvirket sammenhengen mellom røyking og atrieflimmer.

De fleste av disse justeringene påvirket ikke resultatet. Forskerne kunne imidlertid ikke påvise noen sammenheng mellom røyking og atrieflimmer i de studiene som justerte for alkoholinntaket til deltakerne. Det er derfor en liten mulighet for at økt alkoholbruk hos røykere forklarer hvorfor de har økt risiko for hjerteflimmer.

Her er Hjertebloggens omtale av noen av Aunes mange tidligere meta-analyser:

Røykere har kraftig økt risiko for å dø plutselig av hjertestans

Doblet risiko for plutselig hjertedød ved diabetes

Åtte om dagen er aller best for hjertet

En håndfull nøtter hver dag kan spare millioner av liv hvert år

Lever lenger med sju skiver grovbrød om dagen

Leave a reply