Betennelsescytokinet interleukin-12 (IL-12) er blant annet koblet til åreforkalkning gjennom å aktivere interferon-γ. Samtidig er IL-12 en viktig del av immunforsvaret vårt, og kronisk lave nivåer kan redusere kroppens motstandskraft mot dannelse av kreftsvulster.

Røykere med stabil koronarsykdom har lavere IL-12-nivåer enn ikke-røykere med stabil koronarsykdom. En av komponentene i interleukin-12 er IL-12p35. Mikro-RNA er små RNA-molekyler som bidrar til å regulere aktiviteten til gener inne i cellene, og produksjonen av IL-12p35 hemmes av mikro-RNA-21 (miR-21). Derfor kan høye nivåer av miR-21 potensielt være en forklaring på at hjertesyke røykere har lave nivåer av IL-12. Men hjertepasienter som røyker har faktisk lavere nivåer av miR-21 enn hjertepasienter som ikke røyker, ifølge en ny studie fra Senter for klinisk hjerteforskning ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Studien baserer seg på målinger fra 1001 pasienter med stabil angina. Blant de 200 som fikk målt miR-21 var IL-12-nivåene 43 % lavere blant røykere enn blant ikke-røykere. Samtidig var miR-21-nivåene 16 % lavere hos de som røykte enn hos de som ikke røykte. Det var også en signifikant assosiasjon mellom høyere nivåer av miR-21 og høyere nivåer av IL-12, stikk i strid med forskernes hypotese. Det viste seg likevel at den fjerdedelen av røykere som hadde aller lavest nivåer av IL-21, hadde høyere nivåer av miR-21 enn ikke-røykerne. Forskerne understreker at miR-21 regulerer mange gener, og at IL-12 kanskje også reguleres av andre mikro-RNA-molekyler. Resultatene fra studien må derfor ses i lys av disse begrensningene.

Forskerne analyserte også det genetiske uttrykket for IL-12p35 og interferon-γ i hvite blodceller hos 330 pasienter. Nivåene var lavere hos røykere enn hos ikke-røykere, og spesielt lave hos de som også hadde de laveste IL-12-nivåene. Effekten av røyking på genuttrykket av interferon-γ synes å være assosiert til grad av røyking, altså et dose-respons forhold, hvor bare de som røykte mer enn ti sigaretter daglig hadde tendens til nedsatte nivåer av  interferon-γ.

Den andre komponenten i IL-12 er IL-12p40. Forskerne undersøkte om mutasjoner på IL-12p40-genet var koblet til nivåene av IL-12, og viste at hjertepasientene som hadde den sjeldne C-allelen på begge genparene hadde høyere nivåer enn de som hadde A-allelen på ett eller begge genparene. Resultatene kan tyde på at CC-genotypen er koblet til økt risiko for åreforkalkning hos ikke-røykere, mens den kan være gunstig for bedre forsvar mot kreft hos røykere.

LES OGSÅ:

Anginapasienter med høye interleukin-nivåer har økt fare for akutt hjerte- og karsykdom

 

Leave a reply