Atrieflimmer som gir store plager kan behandles ved å brenne en sirkel som isolerer lungevenene fra resten av hjertet, da de elektriske impulsene som forårsaker flimmer ofte stammer fra dette området. Den kateterbaserte metoden kalles radiofrekvensablasjon, men er bare moderat effektiv. Rotorablasjon er en ny metode som tar sikte på å finne fram til mekanismen som utløser atrieflimmer i veggen til hjertets forkammer ved hjelp av et deteksjonskateter, før radiofrekvensablasjon utføres på disse områdene. En ny studie fra Oslo universitetssykehus indikerer imidlertid at metoden har begrenset effekt.

Forskerne inkluderte 27 pasienter som var henvist til radiofrekvensablasjon som behandling av anfallsvis atrieflimmer. Pasientene ble fulgt opp etter én, tre og seks måneder, og videre hvert halvår i gjennomsnittlig 15 måneder. I løpet av oppfølgingsperioden hadde 23 av pasientene opplevd gjentatte episoder med atrieflimmer som varte i mer enn en halvtime, mens 21 hadde opplevd episoder som varte i mer enn en time. 17 av deltakerne hadde i forkant av ablasjonsbehandlingen fått implantert en monitor som overvåket hjerterytmen, og bare to av disse nådde behandlingsmålet om atrieflimmer mindre enn 1 % av tida etter ablasjonen.

Forskerne konkluderte med at rotorablasjon i form av metoden benyttet i denne studien ikke alene var tilstrekkelig til å redusere byrden av anfallsvis atrieflimmer hos et flertall av pasientene.

Del: Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a reply