Atrieflimmer som gir store plager kan behandles ved å brenne en sirkel som isolerer lungevenene fra resten av hjertet, da de elektriske impulsene som forårsaker flimmer ofte stammer fra dette området. Den kateterbaserte metoden kalles radiofrekvensablasjon, men er bare moderat effektiv. Rotorablasjon er en ny metode som tar sikte på å finne fram til mekanismen som utløser atrieflimmer i veggen til hjertets forkammer ved hjelp av et deteksjonskateter, før radiofrekvensablasjon utføres på disse områdene. En ny studie fra Oslo universitetssykehus indikerer imidlertid at metoden har begrenset effekt.

Forskerne inkluderte 27 pasienter som var henvist til radiofrekvensablasjon som behandling av anfallsvis atrieflimmer. Pasientene ble fulgt opp etter én, tre og seks måneder, og videre hvert halvår i gjennomsnittlig 15 måneder. I løpet av oppfølgingsperioden hadde 23 av pasientene opplevd gjentatte episoder med atrieflimmer som varte i mer enn en halvtime, mens 21 hadde opplevd episoder som varte i mer enn en time. 17 av deltakerne hadde i forkant av ablasjonsbehandlingen fått implantert en monitor som overvåket hjerterytmen, og bare to av disse nådde behandlingsmålet om atrieflimmer mindre enn 1 % av tida etter ablasjonen.

Forskerne konkluderte med at rotorablasjon i form av metoden benyttet i denne studien ikke alene var tilstrekkelig til å redusere byrden av anfallsvis atrieflimmer hos et flertall av pasientene.

2 Comments

 1. Halldor Havsgård

  Hei jeg har persist flimmer og flutter og venter på ablasjon men vurderer å fortsette med frekvensregime selozoft 100+25mg siden jeg forstår at suksessraten er 20-50% kun på persist flimmer og siden det nå forskes på nye medisiner som kun går på forkamrene sine hurtige slag og som ikke har konsekvenser for ventrikkelene Er det sannsynlig at slike medisiner kommer innen 5 år? Rart at ikke det forskes mere på en så utbredt og invalidiserende sykdom

  • Anders

   Hei Halldor, og takk for spørsmålet. Dessverre er det vanskelig for oss å svare på om det er sannsynlig eller ikke. Vi håper i likhet med deg at forskning på atrieflimmer (og annen hjerte- og karsykdom) får høy prioritet av de som bevilger penger i årene framover.

   Lykke til!

   Vennlig hilsen
   Anders, UNIKARD.


Leave a reply