Røde blodceller gir info om infarktrisiko

Variasjon i størrelsen på røde blodceller er forbundet med økt risiko for å få hjerteinfarkt for første gang.