De røde blodcellene har som hovedoppgave å transportere oksygen i blodet. Ved standard automatisk telling av blodceller kan man blant annet få oversikt over hvor stor variasjon det er i størrelsen på røde blodceller (red cell distribution width/RDW). Denne verdien har inntil relativt nylig blitt sett på som ganske ubetydelig dersom det ikke er mistanke om anemi (blodmangel). I det siste har studier påvist sammenheng mellom variasjon i størrelsen på røde blodceller og risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom. Nå viser en ny studie fra Universitetssykehuset i Nord-Norge at verdien også henger sammen med risikoen for å få hjerteinfarkt.

Les også: Avslører blodpropprisiko med et nålestikk

Forskerne benyttet datamateriale fra over 25.000 personer som deltok i Tromsø 4-undersøkelsen i 1994 og 1995. Diagnoseregisteret ved universitetssykehuset og dødsårsaksregisteret ble brukt til å fange opp de 1.779 personene som opplevde sitt første hjerteinfarkt innen utgangen av 2010.

Det viste seg at risikoen for infarkt økte med variasjon i størrelsen av røde blodceller. Den femtedelen av deltakerne som hadde størst variasjon hadde 69 % høyere risiko for hjerteinfarkt sammenlignet med de som hadde minst variasjon i størrelsen på røde blodceller. Forskerne justerte analysene for kjønn, BMI, røyking, hemoglobin, hvite blodceller og blodplater, men risikoen var fortsatt økt med 44 %. I den siste modellen justerte de videre for høyt blodtrykk, kolesterol, triglyserider, diabetes og antall røde blodceller, uten at risikoforskjellene minket vesentlig.

Studien skal være den første som finner en sammenheng mellom variasjon i størrelsen på røde blodceller og risikoen for å få hjerteinfarkt i en generell befolkning. Større variasjon økte risikoen, uavhengig av andre kjente risikofaktorer og anemi. Hvorfor det er slik trengs det mer forskning for å kunne gi et klart svar på, men det kan tenkes at variasjon i størrelsen er en markør for inflammasjon og oksidativt stress. Forskerne så at sammenhengen var spesielt sterk blant røykere, noe som styrker denne hypotesen. En annen mulighet er at stor variasjon i størrelse mellom de røde blodcellene kan påvirke infarktrisikoen mer direkte, for eksempel ved å avsette kolesterol fra blodcellene til plakk i blodåreveggen.

Leave a reply