Røde blodceller gir info om risiko for hjerneslag

Variasjon i størrelsen på røde blodceller er forbundet med risikoen for å få hjerneslag for første gang.