Ved standard automatisk telling av blodceller kan man blant annet få oversikt over hvor stor variasjon det er i størrelsen på røde blodceller, såkalt distribusjonsbredde. En rekke studier fra K.G. Jebsen Senter for tromboseforskning ved Universitetet i Tromsø har de siste årene vist at det er en sammenheng mellom denne variasjonen og risikoen for å få ulike hjerte- og karrelaterte sykdommer. Nå har forskerne publisert en studie som viser at økt distribusjonsbredde også er forbundet med økt risiko for hjerneslag.

Les også: Røde blodceller avgjør progresjon av åreforkalkning
Les også: Avslører blodpropprisiko med et nålestikk
Les også: Røde blodceller gir info om infarktrisiko

Forskerne benyttet datamateriale fra nesten 26 000 personer som deltok i Tromsø 4-undersøkelsen i 1994 og 1995. Diagnoseregisteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Dødsårsaksregisteret ble brukt til å fange opp de 1152 personene som opplevde sitt første hjerneslag innen utgangen av 2010.

Det viste seg at risikoen for hjerneslag økte med variasjon i størrelsen på røde blodceller. I analyser justert for tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hadde den femtedelen av deltakerne som hadde størst variasjon 37 % høyere risiko for slag sammenlignet med de som hadde minst variasjon i størrelsen på røde blodceller. Blant de som ble rammet av slag var imidlertid ikke risikoen for å dø innen ett år eller i løpet av hele studieperioden høyere dersom man hadde høy distribusjonsbredde når analysene ble justert for øvrige risikofaktorer.

Studien skal være den første som finner en sammenheng mellom variasjon i størrelsen på røde blodceller og risikoen for å få hjerneslag i en generell befolkning, men funnene er i tråd med tidligere resultater fra studier på ulike sykdomsgrupper. Hvorfor større distribusjonsbredde forbindes med økt risiko trengs det mer forskning for å kunne gi et klart svar på, men det kan tenkes at distribusjonsbredden er en markør for inflammasjon og oksidativt stress. En annen mulighet er at stor variasjon i størrelse på blodcellene mer direkte kan påvirke risikoen for åreforkalkning som fører til slag, for eksempel ved å avsette kolesterol fra blodcellene til plakk i blodåreveggen.

Leave a reply