Mandag 11. juni disputerer Trygve Sølberg Ellingsen for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. De som har røde blodceller som varierer mye i størrelse har økt risiko for å få venøs blodpropp
  2. Sammenhengen kan ikke forklares av at også kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag både henger sammen med blodcellestørrelse og blodpropprisiko.
  3. Heller ikke jernmangel, som øker størrelsesforskjellen mellom røde blodceller, forklarer sammenhengen.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Jo større variasjon i størrelsen på røde blodceller, jo større er risikoen for å få blodpropp. Økt distribusjonsbredde henger også sammen med økt risiko for å dø innen ti år blant pasientene som fikk slik blodpropp. I overkant av 26 000 innbyggere i Tromsø deltok i studien, som sammenlignet blodprøvene til de som utviklet blodpropp i løpet av de neste 17 årene med blodprøvene til de som ikke fikk blodpropp.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2015:

Avslører blodpropprisiko med et nålestikk

(2) Økt distribusjonsbredde av røde blodceller er også koblet til høyere risiko for kreft hos menn og for kvinner etter overgangsalderen.

(3) Høy distribusjonsbredde av røde blodceller er en risikofaktor for venøs blodpropp uavhengig av kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag. Stor variasjon i blodcellestørrelse øker risikoen for både kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag, og alle disse sykdomstilstandene gir økt risiko for blodpropp. Men selv etter at deltakere som fikk kreft, slag eller hjerteinfarkt var ekskludert fra analysene, fant forskerne en klar sammenheng mellom stor variasjon i blodcellestørrelse og risiko for å få venøs blodpropp.

 Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak tidligere i 2018:

Gjesteinnlegg: Ulik blodcellestørrelse gir risiko for blodpropp

(4) Heller ikke jernmangel er forklaringen på sammenhengen mellom distribusjonsbredde av røde blodceller og venøs blodpropp. Lite jern gir økt variasjon i størrelsen på røde blodceller, men den siste studien i doktorgraden kobler mye jern i kroppen til økt blodpropprisiko. Jernnivåene ble målt via markøren hepicidin hos 400 pasienter med venøs blodpropp og hos 800 friske kontrollpersoner med samme egenskaper som blodpropp-pasientene.

Leave a reply