Mandag 28. mai disputerer Jostein Lappegård for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Høy distribusjonsbredde av røde blodceller er assosiert med økt risiko for både hjerteinfarkt og hjerneslag.
  2. Progresjonen av åreforkalkning er også høyere hos personer med stor variasjon i størrelsen på røde blodceller.
  3. Kronisk betennelse er ikke årsaken til at større distribusjonsbredde av røde blodceller kobles til økt hjerte- og karrisiko.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Risikoen for hjerteinfarkt er økt hos de som har stor variasjon i størrelsen til røde blodceller. Femtedelen av deltakerne med størst variasjon hadde 69 % høyere risiko for hjerteinfarkt sammenlignet med de som hadde minst variasjon i størrelsen på røde blodceller, og sammenhengen var fortsatt signifikant etter at forskerne hadde justert analysene for kjønn, BMI, røyking, hemoglobin, hvite blodceller, blodplater, høyt blodtrykk, kolesterol, triglyserider, diabetes og antall røde blodceller. Mer enn 25 000 deltakere fra Tromsøundersøkelsen midt på 1990-tallet inngikk i analysene, deriblant 1779 som fikk sitt første hjerteinfarkt innen utgangen av 2010.

Hjertebloggen omtalte denne studien i en egen sak i 2015:

Røde blodceller gir info om infarktrisiko

(2) Stor variasjon i størrelsen på de røde blodcellene er forbundet med økt progresjon av åreforkalkning, noe som muligens kan forklare hvorfor stor distribusjonsbredde er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Studien tar utgangspunkt i ultralydbilder av halspulsårene og blodprøver fra mer enn 4600 personer som deltok i både den fjerde og femte Tromsøundersøkelsen i henholdsvis 1994/1995 og 2001/2002. Det viste seg at større distribusjonsbredde av røde blodceller ved Tromsø 4 hang signifikant sammen med både plakknivåene ved Tromsø 4 og med økende plakkmengde fram til Tromsø 5, selv etter at forskerne justerte for andre forskjeller mellom de to gruppene.

Hjertebloggen omtalte denne studien i en egen sak i 2015:

Røde blodceller avgjør progresjon av åreforkalkning

(3) Variasjon i størrelsen på røde blodceller er også forbundet med risikoen for å få hjerneslag for første gang. I analyser justert for tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hadde den femtedelen av deltakerne som hadde størst variasjon 37 % høyere risiko for slag sammenlignet med de som hadde minst variasjon i størrelsen på røde blodceller.

Hjertebloggen omtalte denne studien i en egen sak i 2015:

Røde blodceller gir info om risiko for hjerneslag

(4) Nivåene av høysensitivt C-reaktivt protein – som signaliserer generell betennelse i kroppen – forklarer ikke sammenhengen mellom distribusjonsbredden av røde blodceller og risikoen for hjerteinfarkt og iskemisk hjerneslag. Studien inkluderer 5765 personer fra Tromsø som ble fulgt i opptil 18 år. Risikoestimatene for hjerteinfarkt og hjerneslag ble bare marginalt påvirket av at analysene ble justert for høysensitive målinger av C-reaktivt protein, og dermed er trolig ikke høyere distribusjonsbredde et ledd i årsakssammenhengen mellom kronisk betennelse og framtidig hjerte- og karsykdom.

Leave a reply