Ved standard automatisk telling av blodceller kan man få oversikt over hvor stor variasjon det er i størrelsen på røde blodceller. Flere nyere studier har vist at denne distribusjonsbredden henger sammen med risikoen for hjerte- og karsykdom. Nå har forskere ved TREC i Tromsø vist at den økte risikoen trolig kan forklares ut fra økende åreforkalkning hos personer med stor variasjon i størrelsen på de røde blodcellene.

Les også: Avslører blodpropprisiko med et nålestikk
Les også: Røde blodceller gir info om infarktrisiko

Studien tok utgangspunkt i ultralydbilder av halspulsårene og blodprøver fra mer enn 4.600 personer som deltok i både den fjerde og femte Tromsøundersøkelsen i henholdsvis 1994/1995 og 2001/2002. Det viste seg at større distribusjonsbredde av røde blodceller ved Tromsø 4 hang signifikant sammen med både plakknivåene ved Tromsø 4 og med økende plakkmengde fram til Tromsø 5, selv etter at forskerne justerte for andre forskjeller mellom de to gruppene.

Variasjonen i størrelsen på de røde blodcellene er blant annet forbundet med inflammasjon og oksidativt stress, men ettersom forskerne justerte for betennelsesmarkøren CRP i analysene er trolig ikke økt inflammasjon årsaken til at stor distribusjonsbredde medfører økt åreforkalkning. Forskerne foreslår at variasjonen i størrelse påvirker blodcellenes evne til å bli fanget opp av plakk i blodåreveggen, og at opphopning av røde blodceller kan føre til at plakket vokser, blir mer ustabilt og dermed øker risikoen for hjerte- og karsykdom.

Leave a reply