Basert på føringer i statsbudsjettet skal det lyses ut midler til tverregionale samarbeidsprosjekter. Midlene skal benyttes til å styrke tjenesterelevant og pasientnær klinisk forskning og helsetjenesteforskning innenfor de tematiske satsingsområdene hjerte-karsykdommer, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning, kreftforskning og nevrologiske sykdommer inkl. demens, samt forskning på smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi og borreliose.

Utlysningen vil publiseres på Forskningsrådets sider i mai 2014. Planlagt søknadsfrist er 4. september 2014.

Comments are closed.