Statiner reduserer kolesterolavleiringer i halskar hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Pasienter med inflammatorisk revmatisk lidelse og kolesterolavleiring i halspulsåren ble gitt høydose kolesterolsenkende medisiner i 18 måneder. Ved studieslutt var høyden på kolesterolavleiringene signifikant redusert.