– De overraskende resultatene kan muligens skyldes det store fokuset på tilskudd med D-vitamin for pasienter med inflammatorisk leddsykdom i Norge, sier førsteforfatter Ingvild Oma, som er doktorgradsstipendiat ved Sykehuset Innlandet og Universitetet i Oslo.

Overraskende funn

Forskerne inkluderte 68 pasienter som både hadde revmatisk sykdom og koronar hjertesykdom, og sammenlignet D-vitaminnivåene med 53 pasienter som bare hadde koronar hjertesykdom. De fleste revmatiske pasientene hadde leddgikt, polymyalgia revmatika eller psoriasisartritt. Forskerne målte både nivåene av 25-hydroxyvitamin D (25-(OH)D) og den biologisk aktive formen 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D) i blodet til pasientene.

– I de ikke-justerte analysene fant vi ingen signifikant sammenheng mellom inflammatorisk leddsykdom og D-vitaminnivåene, men da vi justerte analysene for variabler som kunne påvirke nivåene fant vi at inflammatorisk leddsykdom var uavhengig forbundet med høyere nivåer av både 25-(OH)D og 1,25(OH)2D, forklarer Oma. Funnene er overraskende, ettersom lave D-vitaminnivåer tidligere er koblet til inflammatorisk leddsykdom.

Samtidig fant forskerne at pasienter med lave nivåer av 1,25(OH)2D hadde høyere forekomst av inflammasjon i vevsprøver fra hovedpulsåren til pasientene, som alle hadde gjennomgått en koronar bypass-operasjon. Forskerne spekulerer i at dette kan indikere at pasienter med høyest grad av inflammasjon i dype lag av blodåreveggen kan ha økt forbruk av den biologisk aktive formen for D-vitamin. En annen forklaring kan være at lave D-vitaminnivåer er en forløper for økt inflammasjon i blodåreveggen og dermed også potensielt for åreforkalkning, mens høye nivåer potensielt kan beskytte mot inflammasjon.

Leave a reply