En naturlig variasjon i hjerterytmen med pusten er et sunt tegn, og kalles respiratorisk sinusarytmi. Når man puster inn slår hjertet litt raskere, og når man puster ut slår hjertet langsommere igjen. Etter alvorlig hjertesykdom er det et dårlig tegn dersom denne naturlige rytmevariasjonen forsvinner. Det kan tenkes at respiratorisk sinusarytmi motvirker at pusten vår forårsaker variasjoner i det gjennomsnittlige arterielle blodtrykket. Større variasjoner i blodtrykket er forbundet med organskade og økt risiko for hjerte- og karsykdom. Forskere i Oslo har nå studert sammenhengen mellom endringer i respiratorisk sinusarytmi og endringer i arterietrykket hos friske, unge mennesker.

Ti forsøkspersoner benyttet en mekanisk ventilator til å puste, noe som førte til at den naturlige variasjonen i hjerterytmen ble halvert sammenlignet med normale pusteforhold. Det viste seg videre at variasjonen i det gjennomsnittlige arterietrykket var mer enn dobbelt så stor da deltakerne fikk pustehjelp fra ventilatoren som da de pustet normalt. Forskerne mener funnene tyder på at den naturlige variasjonen i hjerterytmen når vi puster gjør blodtilførselen til kroppen mer stabil.

Førsteforfatter Maja Elstad har skrevet en kronikk om forskningsprosjektet sitt på forskning.no: Når bølgene i blodet møtes

Leave a reply