Ukjente proteinkinaser bidrar til viktig fosforylering i ikke-kontraherende hjertemuskelceller

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning, Reseptorer, signaloverføring og hjertefarmakologi

Enzymet kalsium/kalmodulin-avhengig kinase II (CamKII) er involvert i en rekke reguleringsprosesser i hjertet. Nå har norske forskere for første gang vist at CaMKII er involvert i fosforyleringsprosessen av proteinet myosin lett-kjede i hjertemuskelceller som ikke trekker seg sammen. I tillegg bidrar minst to ukjente proteinkinaser.

Les hele artikkelen

CaMKII bidrar i fosforylering som øker sammentrekningskraften til hjertet

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning, Reseptorer, signaloverføring og hjertefarmakologi - Merket med emne:

Enzymet kalsium/kalmodulin-avhengig kinase II (CamKII) er involvert i en rekke reguleringsprosesser i hjertet. Nå har norske forskere for første gang vist at CaMKII er involvert i fosforyleringsprosessen av proteinet myosin lett-kjede, noe som påvirker sammentrekningsevnen av hjertet.

Les hele artikkelenAvslører mekanismer ved hjertesvikt

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning, Reseptorer, signaloverføring og hjertefarmakologi - Merket med emne:

Medikamenter som brukes mot hjertesvikt har vist seg å gi varierende resultater. Ny forskning fra K.G. Jebsen senter for hjerteforskning ved Universitetet i Oslo kan bidra til mer kunnskap om mekanismene som bidrar til svekkelsen av hjertemuskelen.

Les hele artikkelen