Les omtale av alle nye studier fra Reseptorer, signaloverføring og hjertefarmakologi her


Reseptorer, signaloverføring og hjertefarmakologi er ei av seks forskningsgrupper ved K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning, og en del av Center for Heart Failure Research. Forskningsgruppa ønsker å oppdage skadelige kompensasjonsmekanismer i hjertet ved hjertesvikt, noe som kan danne grunnlag for ny og mer effektiv behandling av sykdommen.

Dette er blant forskningsprosjektene som ledes av Reseptorer, signaloverføring og hjertefarmakologi:

Organisering av forskjellige signalveier i hjerteceller:
Jobber med reseptorer som når de stimuleres øker nivåene av signalmolekylene cAMP og cGMP og dermed har betydning for sammentrekningsegenskapene til hjertet.
Prosjektdeltakere: Lise Román Moltzau, Kurt Allen Krobert, Kjetil Wessel Andressen, Kari Dugstad, Ornella Manfra, Caroline Melsom, Silja Meier, Selene Julie Sollie, Finn Olav Levy, Tor Skomedal, Jan-Bjørn Osnes

Parasympatiske og prostaglandin-medierte effekter i hjertet:
Studerer hvordan prostaglandiner og parasympatiske nerver påvirker hjertemuskelcellenes følsomhet for kalsium, og hvilke endringer som skjer ved hjertesvikt.
Prosjektdeltakere: Kurt Allen Krobert, Finn Olav Levy, Tor Skomedal, Jan-Bjørn Osnes, Rizwan Hussain, Caroline Melsom

Utvikling av et nytt medikament for behandling av hjertesvikt:
Har som mål å utvikle et medikament som kan blokkere natriuretisk peptid-reseptor-B (NPR-B), noe forskerne tror kan redusere dødeligheten ved hjertesvikt.
Prosjektdeltakere: Trond Bach, Finn Olav Levy

Medikamentell modifisering av kalsiumhåndtering ved hjertesvikt:
Undersøker hvilken effekt nye, eksisterende medikamenter som påvirker hjertemuskelcellenes følsomhet for kalsium har på slagkraften til hjertet og hvordan de påvirker kjente signalveier i hjertemuskelceller.
Prosjektdeltakere: Øivind Ørstavik, Kurt Allen Krobert, Finn Olav Levy, Tor Skomedal, Jan-Bjørn Osnes

Molekylær forståelse av signalkomplekser:
Ved hjelp av teknikker kalt FRET undersøkes statiske og dynamiske interaksjoner mellom reseptorer og G-proteiner
Prosjektdeltakere: Kjetil Wessel Andressen, Andrea Ulsund, Kurt Allen Krobert, Finn Olav Levy

Utvikling av legemidler med bedre selektivitet for å unngå bivirkninger:
Undersøker hvordan noen ligander kan aktivere bestemte signalveier, noe som kan bidra til utvikling av selektive legemidler som unngår uheldige signalveier som kan gi bivirkninger.
Prosjektdeltakere: Kjetil Wessel Andressen, Ornella Manfra, Kurt Allen Krobert, Finn Olav Levy

 

Leave a reply