Videoen ble tatt opp i forbindelse med at Martin Heier disputerte for sin doktorgrad om åreforkalkning ved barnediabetes tidligere i år. Les resultatene fra de andre studiene i doktorgraden her: Tidlig åreforkalkning ved barnediabetes


Ved type 1-diabetes er prosessen som driver åreforkalkning akselerert allerede hos barn. Såkalte avanserte glykerte endeprodukter (AGE-er) er delaktige i denne prosesessen gjennom å aktivere reseptoren RAGE, som vil bidra til økt betennelse i blodåreveggen. De to løselige variantene av reseptoren kan imidlertid virke beskyttende mot åreforkalkning ved at de sirkulerer i blodet og binder opp AGE-er som ellers ville ha aktivert RAGE. Nå viser en studie at barn med diabetes type 1 som har høye nivåer av løselig RAGE også har mindre betennelse fem år senere.

Les også: Markører for åreforkalkning forhøyet ved barnediabetes
Les også: Økte nivåer av kroppens vanligste AGE ved barnediabetes

I 2006 tok forskerne blodprøver av 314 barn og unge som hadde diabetes type 1 og var mellom 8 og 18 år. Fem år senere tok de nye blodprøver av 241 av de samme barna, og målte samtidig tykkelsen på blodåreveggen i halspulsåren ved hjelp av ultralyd, og blodårestivheten ved hjelp av blodtrykksmålinger. Det viste seg at høye nivåer av løselig RAGE på det første måletidspunktet var forbundet med tykkere blodårevegg fem år senere, noe som indikerer at løselig RAGE ikke beskytter mot åreforkalkning. Imidlertid var høye nivåer i 2006 også signifikant forbundet med lavere nivåer av C-reaktivt protein (CRP) på oppfølgingstidspunktet. CRP en markør for betennelse som er tett knyttet til åreforkalkningsprosessen. Arteriestivheten var ikke forbundet med løselig RAGE.

Klassekamerater av barna med diabetes ble brukt som kontrollgruppe i studien, og det viste seg at barna i de to gruppene hadde like nivåer av løselig RAGE på begge måletidspunktene. De eldre barna i begge gruppene hadde lavere nivåer, og i tillegg hadde jenter lavere nivåer enn gutter, noe som viste seg å ha sammenheng med at mange av jentene gikk på p-piller. Hos barna uten diabetes var ikke løselig RAGE ved den første undersøkelsen forbundet med noen av markørene for åreforkalkning fem år senere.

Forskerne konkluderer med at løselige AGE-reseptorer i blodet kan ha en beskyttende effekt mot betennelse ved barnediabetes. Samtidig understreker de at studien ikke er egnet til å studere årsakssammenhenger og at de dermed ikke vet om det faktisk er de høye nivåene av løselig RAGE som bidrar til å redusere betennelsen. Mye er dessuten fortsatt uklart når det gjelder reguleringen av AGE-er via RAGE og løselige RAGE-reseptorer, og dermed også hvordan betennelse påvirker åreforkalkningsprosessen som skjer via disse mekanismene.

Leave a reply