Skiller norsk rehabilitering av hjerneslag seg fra andre land?

Forskere ved Sunnaas Sykehus har sammenlignet spesialisert rehabilitering av hjerneslag i sju land.