Under åpningsseremonien på ESC 2011 i Paris fortalte Michel Komajda, president ESC, at 2011 er året for registre, og ”registries are of paramount importance to cardiology”. Betydningen av registerforskning er belyst i EUrobservational research Programme.

For mer informasjon se nettsiden til ESC