Registrerer ikke arvelig høyt kolesterol hos hjertepasienter

Kvinner og menn med familiær hyperkolesterolemi (FH) var i gjennomsnitt 45 år da de ble lagt inn på sykehus med hjerte- og karsykdom for første gang. Under halvparten av dem fikk registrert FH-diagnosen da de ble skrevet ut av sykehuset. – Bekymringsverdig, sier forskerne.