Nordmenn som ble lagt inn på sykehus med hjerte- og karsykdom for første gang mellom 1994 og 2009 var i gjennomsnitt 65 år gamle. For personer med diagnosen familiær hyperkolesterolemi, altså arvelig forhøyet kolesterol, var gjennomsnittsalderen 20 år lavere.

– 90 % av FH-pasientene hadde koronar hjertesykdom, altså hjerteinfarkt eller angina, da de ble lagt inn, forteller lege Liv Jorunn Mundal, som nylig fullførte sitt doktorgradsarbeid ved Lipidklinikken på Oslo universitetssykehus.

Mange legges inn flere ganger

I analysene har forskerne koblet registeret over nordmenn som har genetisk bekreftet familiær hyperkolesterolemi sammen med CVDNOR-databasen, som inneholder informasjon om alle hjerte- og karrelaterte sykehusinnleggelser i Norge mellom 1994 og 2009. Før 2009 var 5538 nordmenn i alle aldre registrert i FH-registeret, og i løpet av perioden hadde en fjerdedel av dem blitt lagt inn på sykehus med hjerte- og karsykdom for første gang.

– Mer enn 80 % ble også lagt inn igjen på et senere tidspunkt. De som ble lagt inn på sykehus i løpet av perioden var dessuten 18 år eldre da de fikk FH-diagnosen enn de som ikke ble lagt inn. Begge disse funnene understreker at det er viktig å fange opp og følge opp personer med FH på et tidlig tidspunkt, sier Mundal.

Registrerte ikke FH

Videre så forskerne at bare 46 % av pasientene hadde FH registrert som en av diagnosene da de ble skrevet ut av sykehuset, til tross for at tilstanden er en viktig bidragsyter til hjerte- og karsykdom.

– Oppmerksomheten om diagnosen er bekymringsverdig lav på sykehuset. Funnene indikerer enten at personer med FH ikke er flinke nok til å si fra om at de har sykdommen, eller at legene ignorerer tilstanden og ikke spør pasienten, sier Mundal.

Forskerne fant ingen forskjell i alder mellom kvinner og menn med FH som ble lagt inn med hjerte- og karsykdom for første gang. Kvinner var imidlertid noe eldre da de ble registrert i FH-registeret, og dermed er sannsynligvis også kvinner med FH eldre enn menn når de starter kolesterolsenkende behandling.

LES OGSÅ:

Økt hjerte- og kardød med arvelig høyt kolesterol

Leave a reply