105 friske, men inaktive gravide kvinner med normalt blodtrykk ble fordelt tilfeldig på to grupper, hvor kun den ene trente gjennom svangerskapet. I svangerskapsuke 36 hadde de kvinnene som trente lavere blodtrykk enn resten både ved hvile og fysisk aktivitet.

– 13 % av alle dødsfall blant gravide skyldes sykdommer knyttet til høyt blodtrykk i svangerskapet. Våre resultater kan tyde på at trening hindrer at blodtrykket stiger gjennom graviditeten, sier førsteforfatter Lene Annette Hagen Haakstad ved Norges idrettshøgskole.

Danse-aerobic

Treningen startet da kvinnene var i andre trimester av svangerskapet, og varte i tolv uker fram til noen uker før termindatoen. Kvinnene i treningsgruppa møtte opp til aerobic-timer i sal med moderat intensitet ved Norges idrettshøgskole to ganger hver uke, og hver treningsøkt varte i én time. De ble i tillegg anbefalt å gjennomføre minst 30 minutters trening på egen hånd hver uke.

Før treningsperioden hadde de gravide i begge gruppene et gjennomsnittlig systolisk blodtrykk på 115 mmHg ved hvile. Etter intervensjonen var blodtrykket 112 mmHg blant de som trente, mens det var 119 mmHg blant de som ikke trente.

– En slik forskjell på 7 mmHg som følge av trening må betraktes som betydelig. Reduksjonen var sannsynligvis forårsaket av selve treninga, ettersom det ikke var noen signifikant forskjell på vektøkningen til kvinnene i de to gruppene, forteller Haakstad. Videre så forskerne en klar, men ikke statistisk sikker, trend til at også det diastoliske blodtrykket var lavere i treningsgruppa enn i kontrollgruppa etter treningsperioden.

Kan unngå høyt blodtrykk

Alle kvinnene hadde normalt blodtrykk da studien startet, men fire kvinner som ble fordelt til treningsgruppa og ei kvinne i kontrollgruppa lå like under grensa for høyt blodtrykk på 140/90 mmHg. Etter intervensjonsperioden hadde ingen kvinner i treningsgruppa fått høyt blodtrykk, mens det var to kvinner i kontrollgruppa som hadde det.

– Under anstrengende gange på tredemølle med høy stigningsprosent var det dessuten en klar trend til at det diastoliske blodtrykket hadde økt gjennom graviditeten for deltakerne i kontrollgruppa. Dermed viser våre data også at regelmessig trening kan være nyttig for å forhindre svangerskapsindusert høyt blodtrykk. Den fordelaktige effekten av trening understrekes også av at to kvinner i kontrollgruppa ble ekskludert fra analysene på oppfølgingstidspunktet på grunn av svangerskapsforgifning, sier Haakstad.

Deltakerne i studien var gravide for førse gang og normalvektige før graviditeten, og effekten av å begynne å trene kan derfor ikke generaliseres til andre grupper gravide basert på resultatene fra akkurat denne studien.

Leave a reply