Hjerterytmen vår varierer naturlig, og hjertet slår litt raskere når vi puster inn sammenlignet med når vi puster ut. Dersom denne variasjonen er lav er risikoen økt for å dø tidligere både blant tilsynelatende friske og pasienter med hjertesykdom. Nå viser en ny norsk studie at unge pasienter med den svært sjeldne revmatiske sykdommen juvenil dermatomyositt har lavere variasjon i hjerterytmen enn friske, og at lav variasjon hos disse pasientene forbindes med svekket hjertefunksjon og mer betennelse i kroppen.

Juvenil dermatomyositt oppstår før barnet fyller 16 år, og i studien ble 55 pasienter som hadde hatt aktiv eller inaktiv sykdom i median 13,5 år sammenlignet med like mange friske kontrollpersoner av samme kjønn og alder. Gjennomsnittsalderen til deltakerne var 20 år. De gikk med 24-timers EKG, som forskerne etterpå brukte til å analysere seks parametere for hjerterytmevariasjon, i tillegg til eventuelle forstyrrelser i hjerterytmen. Ingen av deltakerne i noen av gruppene hadde hjerterytmeforstyrrelser, men to av de seks målene på hjerterytmevariasjon var lavere i pasientgruppa enn i kontrollgruppa. Videre viste målinger med hjerteultralyd at tre mål for hjerterytmevariasjon hos pasientene hang signifikant sammen med både den systoliske og diastoliske hjertefunksjonen. Lav variasjon i hjerterytmen var med andre ord forbundet både med redusert evne til å pumpe blod ut i kroppen og til å fylle hjertet med blod mellom hvert hjerteslag.

Forskerne har tidligere vist at redusert hjertefunksjon ved juvenil dermatomyositt henger sammen med høyere nivåer av flere betennelsesstoffer i kroppen. I denne studien oppdaget de at to blodprøver for generell betennelse (senkningsreaksjon og høysensitiv CRP) hang signifikant sammen med lave verdier på fem av målene på hjerterytmevariasjon, mens høye nivåer av betennelsesstoffene MCP-1 og eotaxin også korrelerte negativt med flere av variasjonsmålene. Blant de friske deltakerne var det ingen slike sammenhenger mellom betennelse og variasjon i hjerterytme.

Les også: Betennelsesstoffer svekker trolig hjertet ved juvenil dermatomyositt

Variasjonen i hjerterytmen reflekterer hvordan det autonome nervesystemet kontrollerer pulsen. Studien demonstrerer dermed forstyrrelser i denne reguleringen hos pasienter med juvenil dermatomyositt. Dette er i tråd med tidligere studier av pasienter med annen revmatisk sykdom, og selv om årsaken ikke er klar tror forskerne autoimmun betennelse eller spesifikke autoantistoffer spiller en rolle.

Leave a reply