Blodpropp-pasienter som scoret dårlig på en seksminutters gangtest, rapporterte høy grad av tungpust, eller var arbeidsledige, var spesielt utsatt for dårlig helserelatert livskvalitet i en ny studie gjennomført ved Sykehuset Østfold. Studien inkluderer 213 pasienter som ble rammet av lungeembolisme mellom 2002 og 2011, altså en blodpropp som transporteres med blodet og til slutt blokkerer en blodåre i lungekretsløpet. Pasientene svarte på et spørreskjema om den helserelaterte livskvaliteten sin, og de fikk også 177 jevngamle venner eller familiemedlemmer uten blodpropp til å svare på skjemaet.

Pasientene scoret dårligere på alle de fem underkategoriene av helserelatert livskvalitet enn kontrollgruppa. Forskerne sammenlignet også med normalverdier for helserelatert livskvalitet i den danske befolkningen, og også her kom pasienter med blodpropp i lungene dårligere ut enn en gjennomsnittlig danske i samme alder.

Tungpust og dårlig prestasjon på en gangtest var altså to av de tre faktorene som uavhengig av andre forhold kunne forutsi hvilke blodpropp-pasienter som rapporterte dårligst helserelatert livskvalitet. Funnene kan ifølge forskerne tyde på at pasienter lider av redusert fysisk kapasitet i flere år etter at de ble rammet av blodpropp i lungene, og at denne svekkelsen er blant de viktigste bidragsyterne til redusert livskvalitet i denne pasientgruppa.

LES OGSÅ:

Redusert livskvalitet etter blodpropp i beinet

Leave a reply