Barn med arvelig høyt kolesterol anbefales ikke kolesterolsenkende legemidler før i 8–10-årsalderen. Innen det er kostholdsrådgivning den anbefalte behandlingen, og de viktigste rådene går ut på å begrense inntaket av mettet fett og kolesterolholdige matvarer.

– Anbefalingene sier at maksimalt 7 % av energien skal komme fra mettet fett. Hos barna i vår studie var denne andelen langt høyere: 12 %, sier førteforfatter Kristin Torvik, som er klinisk ernæringsfysiolog. Barn med familiær hyperkolesterolemi spiser med andre ord langt mer mettet fett enn anbefalt. Og inntaket viste seg å være tett knyttet til kolesterolnivåene deres.

Bedre kolesterol etter rådgivning

Lipidklinikken ved Oslo universitetssykehus følger opp barn med familiær hyperkolesterolemi (FH) og familiene deres med jevne mellomrom. En del av oppfølgingen er kostholdsrådgivning. På det første besøket varer rådgivningen i en hel time, og fokus er blant annet å bytte fra mettede til flerumettede fettsyrer. Studien til Torvik kan tyde på at rådene er effektive.

– Både nivåene av totalkolesterol og det skadelige LDL-kolesterolet var lavere på oppfølgingsbesøket enn første gang nivåene ble målt. Forskjellen var moderat, men kan ha klinisk betydning ettersom den totale belastningen av høye LDL-kolesterolnivåer gjennom livet gjør personer med FH svært utsatt for koronar hjertesykdom i ung alder, sier Torvik.

Forskerne understreker at denne delen av studien kun inkluderte ti barn, hvorav åtte var jenter. Medianalderen var 11 år, og for de fleste barna var det to år mellom blodprøvene. Ingen av disse ti benyttet kolesterolsenkende statiner eller matvarer beriket med plantesteroler, som er den eneste kostholdsstrategien med dokumentert effekt på kolesterolet for barn med FH.

Høyere kolesterol med mer mettet fett

I studien registrerte også barna selv eller foreldrene deres hva de spiste i en kostholdsdagbok de hadde fått tilsendt av forskerne. Til sammen registrerte de kostholdet over fire dager, inkludert én helgedag. Alle de 54 barna som fullførte studien var mellom 5 og 18 år, og de aller fleste hadde bekreftet familiær hyperkolesterolemi gjennom en gentest.

Barna spiste altså vesentlig mer mettet fett enn anbefalt. Også inntaket av tilsatt sukker var litt høyere enn anbefalingene. For øvrig spiste de anbefalte mengder fett totalt sett, og det samme gjaldt for proteiner og karbohydrater. Inntaket av kolesterol, enumettet og flerumettet fett var også innenfor referanseverdiene, og det var små kjønnsforskjeller.

– Imidlertid var inntaket av både vitamin D og jern lavere enn anbefalt hos både gutter og jenter, mens jentene også fikk i seg for lite folsyre, sier Torvik. Dette er i tråd med resultater fra andre barnestudier. Nivåene av alle disse sporstoffene i blodet var likevel innenfor referanseverdiene.

26 av barna brukte ikke kolesterolsenkende medisiner og hadde heller ingen søsken som var med i studien.

– Hos disse barna fant vi en signifikant sammenheng mellom inntak av mettet fett og nivåene av totalkolesterol, LDL-kolesterol og apolipoprotein B, sier Torvik. Apolipoprotein B er proteinkomponenten i LDL-partiklene. Videre var de totale kolesterolnivåene lavere hos deltakere som hadde et høyere inntak av flerumettet fett i forhold til mettet fett.

Leave a reply