Muskulaturen i venstre hjertekammer fungerte dårligere hos de 78 personene med aktiv leddgikt enn hos de 41 som hadde leddgikt uten sykdomsaktivitet. Dette kunne ikke forklares av forskjeller i ejeksjonsfraksjon eller tradisjonelle risikofaktorer som høyt blodtrykk, diabetes og røyking. Det viser resultatene fra en ny studie gjennomført ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus.

Leddgiktpasientene hadde i all hovedsak normal ejeksjonsfraksjon, som er det mest brukte målet på hjertets pumpefunksjon. Det var to mer følsomme hjerteultralydmål for den systoliske funksjonen til hjertemuskelen som var svekket, nemlig global longitudinell strain (GLS) og stresskorrigert forkortning av den midtre hjerteveggen (scMWS). Også sammenlignet med 48 hjertefriske kontrollpersoner uten leddgikt var scMWS svekket blant leddgiktpasientene med aktiv sykdom.

– Funnene kan peke mot at inflammatoriske mekanismer bidrar til å svekke hjertet ved aktiv leddgikt. Dette støtter nylige studier som viser at å dempe betennelse kan være gunstig med tanke på å redusere hjerte- og karsykdom, skriver forskerne i tidsskriftartikkelen som er publisert i Annals of the Rheumatic Diseases.

Ettersom studien baserer seg på tverrsnittsdata kan den ikke bekrefte en årsakssammenheng mellom sykdomsaktivitet og svekket hjertefunksjon, og forskerne anbefaler derfor at det gjennomføres prospektive studier på området. Resultatene indikerer ifølge forskerne like fullt at godt kontrollert sykdomsaktivitet ved leddgikt kan være klinisk viktig for å unngå hjertesvikt.

LES OGSÅ: Førsteforfatter Helga Midtbø disputerer for doktorgraden sin i dag, 9. septemer 2016. Hjertebloggen har også omtalt to andre artikler som er publisert fra doktorgradsarbeidet hennes.

Aggressiv leddgikt kan skade hjertet

Høyt blodtrykk forbindes med skader på hjertet ved leddgikt

Leave a reply