– Vår nye studie indikerer at kosttilskudd med raudåteolje muligens kan være gunstig som tilleggsbehandling ved høyt blodtrykk, sier professor Terje S. Larsen ved UiT Norges arktiske universitet. Raudåte er næringskilde for blant annet hval, sel og laks, og olje som utvinnes fra dette planktondyret inneholder i tillegg til marine omega-3-fettsyrer både antioksidanten astaxanthin og fytosteroler, som ikke finnes i like store mengder i andre omega-3-tilskudd.

Bremset blodtrykksøkning

I eksperimentene ble 48 mus tilfeldig fordelt og gitt en fettrik diett med eller uten tilsetning av 2% Calanusolje. I tråd med forskernes forrige studie gikk musene som fikk Calanusolje i dietten mindre opp i vekt i løpet av de neste åtte ukene sammenlignet med musene som ikke fikk oljen. Etter disse åtte ukene fikk halvparten av musene i hver gruppe tilført det blodtrykksøkende hormonet angiotensin II i to uker, mens de fortsatte å spise den samme maten.

– Dette førte til en økning på rundt 15 % i både systolisk og diastolisk blodtrykk hos musene som ikke fikk Calanusolje. Hos musene som spiste Calanusolje var det kun det systoliske blodtrykket som økte, og bare med 5 %, forteller doktorgradsstipendiat Wahida Salma, som er studiens førsteforfatter.

Basert på denne studien kan ikke forskerne si noe om hvorfor Calanusolje hindret blodtrykksøkning, men tidligere studier har indikert at omega-3-fettsyrer kan motvirke den blodtrykksøkende effekten av angiotensin II ved å hemme bindingen av angiotensin II til spesifikke reseptorer i blodåreveggen.

Motvirket avmagring

Angiotensin II har også en vektreduserende effekt – sannsynligvis fordi det både senker appetitten og øker energiomsetningen – og musene i begge gruppene som fikk tilført hormonet gikk raskt ned i vekt. Vektnedgangen var på 12 % hos musene som ikke spiste raudåteolje, men bare halvparten så stor (6 %) hos de som fikk oljen i fôret. Det var spesielt mindre fett i bukhulen hos musene som hadde fått Calanusolje, men oljen forhindret også vekttap av lever, nyre og skjelettmuskulatur.

– Dette tyder på at Calanusolje kan hindre stressindusert vevsskade som vanligvis forbindes med angiotensin II. Studien gir imidlertid ingen forklaring på hvorfor oljen beskytter. Angiotensin II fører også til at hjertet blir større og stivere, men i vår studie bremset ikke Calanusoljen denne effekten, opplyser Salma .

Hindret genforandringer i hovedpulsåren, men ikke i hjertet

Forskerne undersøkte også om Calanusolje hadde effekt på genuttrykket for en rekke markører for vektøkning og fibrose i hjertet, samt betennelsesreaksjoner i hovedpulsåren. Som forventet førte tilførsel av angiotensin II til økt uttrykk av nesten alle genmarkørene som ble målt, men for hjertevev var det ingen forskjell i nivået mellom gruppene. Imidlertid hindret Calanusolje en økning i genuttrykket for betennelsesmarkører i hovedpulsåren. Trolig er dette litt av forklaringen på at blodtrykksøkningen etter tilførsel av angiotensin II var dempet hos mus som fikk Calanusolje i dietten.

Video: UNIKARD intervjuet professor Terje S. Larsen om de oppsiktsvekkende egenskapene til calanusolje i 2013. Da hadde forskerne gjennomført eksperimenter som viste at oljen bremser vektoppgang og inflammasjon. Nå er nye resultater på blodtrykk og avmagring publisert i tidsskriftet Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (PLEFA).

Leave a reply