Studien SCAST (Scandinavian Candestartan Acute Stroke Trial) ble publisert i The Lancet i 2011, og undersøkte om man bør behandle høyt blodtrykk i den akutte fasen av hjerneslag. Hovedstudien viste ingen positiv effekt av blodtrykkssenkende behandling med candesartan i løpet av den første uken etter hjerneslag sammenlignet med narremedisin. Senere er det publisert en rekke substudier av SCAST, og forskerne har nå gjennomført sekundære analyser for å se på i hvor stor grad pasientene i de to behandlingsgruppene var avhengige av hjelp til å klare dagligdagse aktiviteter seks måneder etter det akutte hjerneslaget.

Les også: Blodtrykksmedisin kan være skadelig etter hjerneblødning
Les også: Øker blodtrykksmedisin risikoen ved akutt iskemisk hjerneslag og innsnevrede halspulsårer?

Forskerne hadde data fra til sammen 1.825 pasienter, og benyttet Barhtel ADL-indeksen for å klassifisere om pasientene var uavhengige, delvis avhengige eller fullstendig avhengig av hjelp i dagliglivet. Resultatene viste at det ikke var noen forskjell mellom deltakerne som hadde fått senket blodtrykket med candesartan sammenlignet med de som fikk placebo. Det var heller ingen forskjell på behovet for pleie i de to gruppene, målt ut fra om de bodde på rehabiliteringshjem, hjemme med offentlig pleiehjelp, eller hjemme uten hjelp.

Tidligere har forskerne også sett på om behandling med candesartan førte til bedre kognitiv funksjon og livskvalitet, men resultatene tydet tvert imot på at det blodtrykkssenkende legemiddelet hadde en negativ effekt. Heller ikke på lengre sikt (tre år) viste blodtrykkssenking i den akutte fasen seg å medføre klare kliniske fordeler, og forskerne konkluderer med at det ikke bør anbefales å innføre candesartan som en del av rutinebehandlingen ved akutt hjerneslag og høyt blodtrykk.

Les mer: Ingen positiv langtidseffekt av å redusere blodtrykket tidlig etter akutt hjerneslag

 

Leave a reply