Fredag 9. februar disputerer Mieraf Taddesse Tolla for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Fokus på forebygging er den mest kostnadseffektive strategien for å redusere byrden av hjerte- og karsykdom i Etiopia.
  2. Hjerte- og karsykdom fører med seg en katastrofal økonomisk byrde for mer enn en fjerdedel av pasientene i Etiopia.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Helsebudsjettet i Etiopia er begrenset. Samtidig rammes flere og flere i det østafrikanske landet av hjerte- og karsykdom. Det tiltaket som ifølge analysene til forskerne i Bergen vil gi størst helsegevinst uten å gå spesielt hardt ut over helsebudsjettet, går ut på å tilby både blodtrykk- og kolesterolsenkende medisiner til de som har en beregnet risiko for hjerte- og karsykdom på 35 % eller mer. Forskerne foreslår dette som en start, for deretter å inkludere personer med gradvis lavere risiko etter hvert som helsebudsjettet øker.

Også i sekundærforebygging av ny koronar hjertesykdom og hjerneslag tyder analysen på at kombinert behandling med flere legemidler vil bremse sykdomsbyrden mer og være mer kostnadseffektivt enn enkeltmedisiner. Forskerne foreslår at en oppjustering av disse virkemidlene bør vente til Etiopia får større ressurser å bruke på helse.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2016:

Vil bremse hjerte- og karsykom i Etiopia

(2) En drøy fjerdedel av 589 etiopere som oppsøkte sykehus med hjerte- og karsykdom i eller rundt hovedstaden Addis Abeba i 2015 og ble inkludert i denne studien, brukte mer enn 10 % av årslønna si på behandlingen. For personer med lav inntekt var sannsynligheten 60 ganger høyere for en slik ødeleggende belastning på økonomien, sammenlignet med de med høyest inntekt. Også de som bodde utenfor hovedstaden og de som måtte legges inn på sykehus hadde oftere høy økonomisk belastning. Støtte fra familien var den vanligste måten pasientene håndterte de økonomiske utfordringene på. Forskerne konkluderer med at man må ta hensyn til økonomiske og geografiske forskjeller når man lager prioriteringer for hvordan helsetilbudet i landet skal utvides.

Leave a reply