Kan pustemaske bedre overlevelsen ved hjertesvikt og søvnapné?

Til tross for at en stor internasjonal studie viste det motsatte, tyder resultater fra Sykehuset Østfold på at hjertesviktpasienter som benytter sovemaske mot sentral søvnapné kan leve lenger og unngå sykehusinnleggelser.