Adaptiv servoventilasjon (ASV) er en av de mest effektive behandlingsmetodene ved sentral søvnapné. Slik søvnapné er vanlig blant pasienter med hjertesvikt, og karakteriseres av såkalt Cheyne-Stokes-respirasjon, hvor vedvarende hyperventilasjon etterfølges av episoder med pustestopp. ASV-maskinen registrerer hvor raskt og dypt pasienten puster, og gir deretter pustehjelp via ei maske for å stabilisere ventilasjonen. Nå indikerer resultater fra den sykepleierledete hjertesviktpoliklinikken ved Sykehuset Østfold at ASV kan bidra til at hjertesviktpasienter med sentral sønapné får bedre livskvalitet.

De 51 pasientene i studien ble randomisert, 27 pasienter til ASV og 24 pasienter som ikke fikk ASV. Kun 30 pasienter gjennomførte studien, 15 i hver gruppe. Pasientene i studien fikk grundig opplæring i hvordan utstyret skulle brukes og rengjøres, og også tips om hvordan de skulle klare å sove med maska på. I tillegg ble de fulgt opp jevnlig på hjertesviktpoliklinikken gjennom de tre månedene studien varte.

Etter de tre månedene hadde den selvrapporterte livskvaliteten forbedret seg i gruppa som fikk ASV, mens den ikke var endret i kontrollgruppa. Forskerne understreker imidlertid at den høye andelen pasienter som droppet ut av studien underveis er en begrensning, og at man ikke kan konkludere sikkert før det gjennomføres studier med flere pasienter.

– Maska kan gi en klaustrofobisk følelse og gjøre det vanskelig å sove. God støtte fra en sykepleier som pasienten stoler på er svært viktig for å takle nytt utstyr, og kunnskap om denne behandlingsmetoden må være inkludert i kompetansen til sykepleiere som jobber på en hjertesviktpoliklinikk, sier spesialsykepleier Margareth Olseng, som er studiens førsteforfatter.

Leave a reply