Det er ingen hemmelighet at god fysisk form er med på å redusere risikoen for framtidig hjerte- og karsykdom. Pulsreserven, altså differansen mellom makspuls og hvilepuls, henger sammen med kondisjonen. Nå har forskere i Oslo oppdaget at denne pulsreserven har mest å si for hjerte- og karrisikoen blant utrente menn.

Forskerne brukte data fra 2.014 friske menn mellom 40 og 59 år som deltok i en studie i Oslo mellom 1972 og 1975. Blant annet fikk mennene målt hvilepulsen sin og gjennomførte en kondisjonstest til utmattelse. Innen 2007 hadde 528 av mennene dødd som følge av hjerte- og karsykdom, mens 754 hadde utviklet hjerte- og karsykdom.

Det viste seg at lav pulsreserve medførte økt risiko for både å få og å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av 35 år, men bare dersom man var utrent. For den tredelen av mennene som var dårligst trent, gav lav pulsreserve 70 % økt risiko for en hjerte- og karrelatert død, selv etter justering for andre risikofaktorer. Også risikoen for å få hjerte- og karsykdom var økt med 39 % i denne gruppa. Middels og godt trente menn kunne imidlertid ha lav pulsreserve uten at dette var utslagsgivende for hjerte- og karrisikoen.

Forskjellen mellom hvilepuls og makspuls kan være avgjørende for hvor stor kapasitet hjertet har til å øke blodstrømmen fra hvile til maksimal anstrengelse. Den andre faktoren som betyr noe er hjertets slagvolum (mengden blod som pumpes ut for hvert hjerteslag). Slagvolumet forbedres med utholdenhetstrening, noe som kan forklare hvorfor risikoen for hjerte- og karlidelser ikke øker blant godt trente med lav pulsreserve. I tillegg forbedrer trening musklenes kapasitet til å ta opp oksygen fra blodet, og godt trente kan dermed være mindre avhengige av en høy pulsreserve for å tilfredsstille kravet til oksygen i arbeidende muskler.

– Lav pulsreserve er et uttrykk for ubalanse i det autonome nervesystemet. Dette kan være særlig farlig når kroppen har nedsatt evne til å utføre arbeid, har førsteforfatter og doktorgradsstipendiat Kristian Engeseth uttalt til Dagens Medisin i forbindelse med studien.

Pulsreserven er enkel å måle, og forskerne tar til orde for å bruke den mer aktivt for å oppdage økt hjerte- og karrisiko blant dårlig trente menn. Det er også mulig å forbedre pulsreserven ved hjelp av trening. Makspulsen er genetisk betinget og synker med alderen, så den får man ikke gjort så mye med, men utholdenhetstrening bidrar til å redusere hvilepulsen.

– For få forstår hvor viktig fysisk aktivitet er. 10.000-kronersspørsmålet er hva vi skal gjøre og hva vi skal si for at folk skal bli mer aktive, sier Engeseth.

Leave a reply