Kolesterol: Hjerte- og karsykdommer

Pulmonal hypertensjon er høyt blodtrykk i lungeårene, altså årene som forsynes med oksygenfattig blod av høyre hjertekammer og frakter oksygenrikt blod tilbake til venstre forkammer av hjertet. Tilstanden er sannsynligvis underdiagnostisert, og det er vanskelig å gi et presist estimat av hvor mange som er rammet. Symptomene er først og fremst generell slitenhet, tungpust ved anstrengelse og besvimelse. Vedvarende pulmonal hypertensjon stresser og forstørrer høyre hjertekammer, og vil ubehandlet føre til høyresidig hjertesvikt. Pulmonal hypertensjon i lungearteriene skyldes oftest hjertesvikt (venstresidig) eller KOLS. Blodproppermedfødt hjertesykdom, medisinbruk og en rekke andre sykdommer kan også forårsake pulmonal hypertensjon, og i ekstremt sjeldne tilfeller kan tilstanden ha ukjent årsak. Behandlingen består i hovedsak av å behandle den underliggende årsaken og bremse den sviktende hjertefunksjonen, og noen pasienter kan nyte godt av medisiner som senker blodtrykket i lungeårene direkte.


Artikler om Pulmonal hypertensjon:

Hjertepasienter lever fortsatt usunt etter behandling (uke 3)

Publisert: - Postet i: 2017 highlights, Hjerteblogg, Videoblogg - Merket med emne: , , , , , , ,

Bare 2 % av pasienter med koronar hjertesykdom når anbefalte nivåer av alle risikofaktorene for ny sykdom. Samtidig viser en annen av de sju norske hjerte- og karstudiene publisert i uke 3 at fysisk form og måling av kroppskomposisjon gir en god indikasjon på hjerte- og karrisiko hos barn.

Les hele artikkelen


Fikk redusert pulmonal hypertensjon når protein involvert i betennelse manglet

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning - Merket med emne: , , ,

Inflammasomer overvåker cellene, og fører til at betennelsesstoffer sendes ut for eksempel ved oksygenmangel i vevet. Ved å hemme aktiveringen av inflammasomene kan man potensielt hindre utviklingen av livsfarlig forhøyet blodtrykk i lungekretsløpet.

Les hele artikkelen