Albuminuri er økte nivåer av protein i urinen, og reflekterer generelle skader på blodårene blant annet i hjertet og nyrene.  Svekket blodårefunksjon fører ikke bare til at albumin lekker ut i urinen, men også til åreforkalkning , og sammenhengen mellom albuminuri og koronar hjertesykdom er velkjent. Det har imidlertid ikke vært kjent om denne sammenhengen er forskjellig for menn og kvinner, eller hvor mange urinprøver som trengs for å kunne vurdere risikoen med størst mulig sikkerhet.

Forskere ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim analyserte graden av albuminutskillelse gjennom nyrene hos 9598 nordtrøndere som deltok i Den andre helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag midt på 1990-tallet. En del av deltakerne hadde diabetes, andre ble behandlet for høyt blodtrykk, mens resten var ansett som friske. Forskerne fant en klar sammenheng mellom albumin/kreatinin-ratioen og risikoen for å bli rammet av hjerteinfarkt i løpet av de neste 14 årene, og det var ingen signifikante forskjeller ut fra om man var kvinne eller mann. I tidligere studier er det stort sett kun brukt én urinprøve til å analysere utskillelsen av albumin i urinen, mens deltakerne i denne studien leverte tre prøver hver.

– I klinikken benytter vi oss som regel av repeterte prøver for en fullstendig vurdering. Studien viser at det var større variasjon i albumin/kreatinin-ratioen fra dag til dag hos kvinner enn menn, og at to eller tre urinprøver som viser forhøyet albumin/kreatinin-ratio er nødvendig for å stadfeste mild albuminuri og vurdere hjerte- og karrisikoen hos kvinner. Hos menn var det derimot tilstrekkelig med én prøve også ved mild albuminuri, forteller førsteforfatter Gudrun Hatlen, som er doktorgradsstipendiat og spesialist i nyresykdommer.

Leave a reply