Åreforkalkning er hovedårsaken til hjerte- og karsykdom, og et sunt kosthold kan bidra til å redusere risikoen for at blodårene tettes igjen av plakk. I sin doktorgrad har PhD Rita Vik sammen med kolleger fra Lipidgruppen ved Universitetet i Bergen studert hvordan protein fra laks og kylling påvirker nedbrytingen av fettstoffer, kolesterolnivåer og utviklingen av åreforkalkning i hovedpulsåren hos rotter og mus.

Reduserte triglyserider med både lakse- og kyllingprotein

Lakseprotein spaltet til peptider via hydrolyse ble undersøkt i den første studien i avhandlingen, som ble publisert i tidsskriftet Food Chemistry i september 2015. Vik og medarbeiderne ønsket å studere hvordan peptider framstilt ved tre ulike hydrolysemetoder påvirket nedbrytingen av fettstoffer i leveren, og benyttet fire grupper mus som fikk hver sin fettrike diett. Tre av musegruppene fikk 5 % ulikt framstilt hydrolysert lakseprotein i dietten, mens kontrollgruppa utelukkende hadde melkeprotein (kasein) som proteinkilde. To av peptidgruppene hadde redusert vektøkning etter seks uker sammenlignet med kontrollgruppa, samtidig som triglyseridnivåene var redusert og nivåene av flerumettede fettsyrer var økt. I den tredje gruppa var effekten motsatt: økte fettstoffnivåer og lavere nivåer av flerumettede fettsyrer sammenlignet med kontrollgruppa. Forskerne kunne konkludere med at man kan isolere bioaktive peptider med spesifikke egenskaper ved hydrolyse av protein fra laks.

I en annen av studiene i doktorgraden undersøkte Vik effekten av vannløselig proteinekstrakt fra kylling. Tre av fire rottegrupper fikk ulike mengder kyllingprotein i dietten, og det viste seg at gruppa som spiste mest kyllingprotein gikk opp minst i vekt og hadde økt fettforbrenning og reduserte nivåer av totalkolesterol og triglyserider sammenlignet med de andre gruppene.

Les mer: Kyllingprotein kan senke kolesterolet

Lakseprotein reduserte åreforkalkning i hovedpulsåren

I de to siste studiene studerte Vik og kollegene effekten av henholdsvis hydrolysert lakseprotein og kyllingproteinekstrakt hos mus som var disponert for åreforkalkning ved at de manglet apolipoprotein E. Det viste seg at fiskeproteinet reduserte plakkdannelse og åreforkalkning i hovedpulsåren sammelignet med kasein, selv uten at kolesterolprofilen ble forbedret. Forklaringen ligger trolig i at lakseprotein medfører reduserte nivåer av betennelsesstoffer som forbindes med åreforkalkning.

Les mer: Lakseprotein kan bremse åreforkalkning

Kyllingprotein hadde imidlertid ikke den samme positive effekten på åreforkalkning hos denne typen mus, til tross for at forskerne så noe reduserte triglyseridnivåer og økt fettforbrenning sammenlignet med gruppa som fikk kasein som eneste proteinkilde.

Les mer: Kyllingprotein bremset ikke plakkdannelse hos mus med høy risiko

Doktorgraden samlet sett indikerer dermed at proteiner og peptider kan ha gunstige effekter på kolesterol, fettstoffer og åreforkalkning, men det er behov for nye studier for å undersøke om dette også gjelder for mennesker.

2 Comments

 1. Anny Fryett

  Hei Rita vik
  Vil du anbefale og bruke fiskeprotein HydroProt som selges gjennom Marine Vital?

  • Anders

   Hei Anny.

   Dersom du ønsker å komme i kontakt med Rita Vik anbefaler vi deg å sende en e-post til rita.vik@uib.no.

   For øvrig kan vi stille oss bak disse to setningene fra Marine Vital sine hjemmesider: «Kosttilskudd skal ikke erstatte et variert kosthold. Marine Vital anbefaler alle fysisk aktivitet, samt et sunt og variert kosthold

   Vennlig hilsen Anders, UNIKARD.


Leave a reply