Ved et hjerteinfarkt oppheves blodforsyningen til deler av hjertet og den påfølgende mangelen på oksygen kan forårsake skade og død av hjertemuskelceller. Jørgen A. Gravning fra Institutt for kirurgisk forskning (Institute for Surgical Research) ved Universitetet i Oslo, har nå gjort nye oppdagelser av et protein som kan beskytte hjertemuskelcellene mot infarktskader hos mus. Dette skjer ved at hjertemuskelcellene overlever lenger uten oksygen dersom proteinet tilføres. Arbeidet er nå kommet så langt at man kan tenke på å lage små forbindelser som har samme virkning som det proteinet som er identifisert, for å muliggjøre uttesting på pasienter. Det er for tidlig å si om dette kan bli en ny behandlingsmetode, men dersom man lykkes med disse undersøkelsene vil man i fremtiden kunne redde pasienter fra å dø av hjerteinfarkt

Les mer om forskningen her: UNIKARD Jørgen Gravning