Genetikk og aminosyrer i enkarbonmetabolismen kan påvirke utvikling av hjerte- og karsykdom

Publisert: - Postet i: Doktorgrader, Hjerteblogg, Seksjon for preventiv kardiologi - Merket med emne: , , ,

Yungpeng Ding ved Universitetet i Bergen har studert hvordan genene våre kan påvirke sammenhengen mellom nivåene av aminosyrene glysin og serin i blodet og risikoen for hjerteinfarkt hos pasienter med stabil hjertesykdom.

Les hele artikkelen

Vitamin B6-nedbryting forbindes med tidlig død for hjertepasienter

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg, Seksjon for preventiv kardiologi - Merket med emne: , , ,

Hjertepasienter med store mengder nedbrytingsprodukt av vitamin B6 i forhold til nivåene av aktivt B6 i blodet hadde økt risiko for å dø innen få år. I en ny studie var dette forholdstallet mer avgjørende enn både røyking og diabetes for dødsrisikoen blant anginapasienter.

Les hele artikkelen
Nye biomarkører for hjerte- og karrisiko?

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg, Seksjon for preventiv kardiologi - Merket med emne:

Ved å gi rotter fettsyren TTA økte blant annet plasmanivåene av dimetylglycin, som er knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom. – Vi kan ha identifisert ytterligere to markører som kan gi informasjon om risikoen, og funnene kan kanskje danne grunnlag for mer individrettede kostråd i fremtiden, skriver doktorgradsstipendiat og klinisk ernæringsfysiolog Vegard Lysne i dagens gjesteinnlegg.

Les hele artikkelen