Vitamin B6-nedbryting forbindes med tidlig død for hjertepasienter

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg, Seksjon for preventiv kardiologi - Merket med emne: , , ,

Hjertepasienter med store mengder nedbrytingsprodukt av vitamin B6 i forhold til nivåene av aktivt B6 i blodet hadde økt risiko for å dø innen få år. I en ny studie var dette forholdstallet mer avgjørende enn både røyking og diabetes for dødsrisikoen blant anginapasienter.

Les hele artikkelen
Nye biomarkører for hjerte- og karrisiko?

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg, Seksjon for preventiv kardiologi - Merket med emne:

Ved å gi rotter fettsyren TTA økte blant annet plasmanivåene av dimetylglycin, som er knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom. – Vi kan ha identifisert ytterligere to markører som kan gi informasjon om risikoen, og funnene kan kanskje danne grunnlag for mer individrettede kostråd i fremtiden, skriver doktorgradsstipendiat og klinisk ernæringsfysiolog Vegard Lysne i dagens gjesteinnlegg.

Les hele artikkelen

Økt dødelighet blant hjertepasienter på vanndrivende legemidler

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg, Seksjon for preventiv kardiologi - Merket med emne:

Loop-diuretika/sløyfediuretika er legemidler som benyttes ved blant annet hjertesvikt og høyt blodtrykk. Nå viser en studie at bruken forbindes med økt dødelighet hos pasienter med mistenkt koronar hjertesykdom, og forskerne frykter farlig overforbruk av slike medikamenter blant norske eldre.

Les hele artikkelen